• กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ ให้แข็งแรง
 • เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร
 • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
 • เพิ่มผลผลิต
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

เหมาะสำหรับ:

 • เกษตรกร: ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช ลดต้นทุนการผลิต
 • สวน: บำรุงต้นไม้ให้สวยงาม แข็งแรง ทนทานต่อโรค
 • ผู้รักต้นไม้: ดูแลต้นไม้ให้งอกงามอย่างมีสุขภาพดี

NAWA ทำงานอย่างไร ?
NAWA ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนและเปปไทด์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถดูดซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว สารอาหารเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆ ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช

ประโยชน์ของ NAWA

 • เร่งการเจริญเติบโตของพืช
 • เพิ่มผลผลิต
 • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของพืช
 • ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

NAWA เหมาะกับพืชทุกชนิดเพราะเรามีหลายสูตร ตามชนิดของพืช ให้เลือกใช้

NAWA สามารถใช้กับพืชได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชไร่ นาข้าว และสวนผลไม้

 • กระตุ้นระบบการดูดซึมสารอาหารของพืช
 • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ และดอก
 • เพิ่มการสังเคราะห์แสง
 • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของพืช
 • ทนทานต่อสภาพอากาศแปรปรวน

ผลลัพธ์ที่ได้:

 • พืชเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง
 • ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • คุณภาพของผลผลิตดีขึ้น
 • ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
 • ประหยัดต้นทุนการผลิต

ส่วนประกอบสำคัญของ NAWA :

 • เปปไทด์จากพืช: NAWA ประกอบไปด้วยเปปไทด์สายสั้นที่มีกรดอะมิโนจำเป็น ซึ่งพืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เปปไทด์เหล่านี้ช่วยกระตุ้นกระบวนการทางชีวภาพต่างๆ ของพืช ส่งผลให้
  • การเจริญเติบโตของรากที่แข็งแรง: รากที่แข็งแรงช่วยให้พืชดูดซึมน้ำและสารอาหารได้มากขึ้น
  • การเจริญเติบโตของใบที่รวดเร็ว: ใบที่ใหญ่และเขียวขึ้นช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารให้กับพืช
  • การออกดอกและติดผลที่เพิ่มขึ้น: nawa ช่วยกระตุ้นการออกดอกและติดผล ส่งผลให้ผลผลิตพืชเพิ่มขึ้น
  • พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลง: nawa ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของพืช
 • สารอาหารเสริม: nawa ยังมีสารอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช เช่น ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และกรดอะมิโนเสรี สารอาหารเหล่านี้ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง

NAWA : ทางเลือกใหม่สำหรับการเกษตรที่ยั่งยืน

เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืชอย่างยั่งยืนด้วย nawa โปรตีนเปปไทด์สูตรพิเศษ

NAWA นำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีโปรตีนเปปไทด์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของพืช ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้เกษตรกรบรรลุเป้าหมายการผลิตอย่างยั่งยืน

NAWA เป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการเกษตรสัญชาติไทยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรแบบดั้งเดิม

NAWA ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายในการยกระดับการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

NAWA ได้ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยพบว่าเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์และบริการของ NAWA มาใช้ สามารถเพิ่มผลผลิตได้เฉลี่ย 10-20% ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 20-30%

NAWA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ nawa สารเร่งเชิงชีวภาพ ทางเรามีบริการจัดส่งสินค้าดังนี้

 • จัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน ใช้เวลาจัดส่งประมาณ 2-3 วันทำการ
วันเดอร์ฟูล 3 ni 1
วินโกรทลมเบ่งพืช
เอแพล้น เปลี่ยนรากเป็นหัว
บิ๊กไซส์ขยายหัวพืช
ไบรอัน กำจัดโรคพืช
รอล่า บำรุงผักสวนครัว
แคสทาเลียกำจัด ด้วง หนอน
ริดเอ็กซ์เซนต์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
อ็อกซี่คลีน กำจัดไร ขาว ไรแดง
โปร-มาร์บำรุงข้าว-ข้าวโพด
โปร-วัน บำรุงอ้อย
โปร-ทู บำรุงยางพารา
คลอโรพลาส ดอกกุหลาบ
ไวตามินจี กล้วยไม้
โปรมินเอ กระบองเพชร ไม้กระถาง
ซีแคป ผักกระถาง ผักคอนโด