Nawa เป็นสารออร์แกนิคโซลูชั่น ประเภทโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช สกัดจากธัญพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย ออร์แกนิค 100% ปราศจากเคมีที่มีพิษตกค้าง ผสมผสานกับกรดอะมิโนโปรตีน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
Nawa มีส่วนผสมหลักคือ โปรตีนเปปไทด์

เปปไทด์จากพืชคือสายสั้นของกรดอะมิโนที่เชื่อมต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ พบได้ในพืชทั้งหมด และมีบทบาทสำคัญในหลาย ๆ กระบวนการทางชีวภาพ เช่น การเจริญเติบโต การพัฒนา และการป้องกันโรค

เปปไทด์จากพืชสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามหน้าที่ ตัวอย่างเช่น เปปไทด์ที่ควบคุมการเจริญเติบโตมีหน้าที่ในการควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช เปปไทด์ที่ป้องกันมีหน้าที่ปกป้องพืชจากโรคและแมลงศัตรูพืช และเปปไทด์ที่มีกิจกรรมทางชีวภาพอื่นๆ มีหน้าที่ต่างๆ เช่น การดูดซึมสารอาหาร การต้านทานความเครียด และการสื่อสาร

เปปไทด์จากพืชกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในฐานะแหล่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใหม่ๆ เปปไทด์เหล่านี้มีศักยภาพในการใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับการเกษตร ยา และอุตสาหกรรมอาหาร

กลไกการออกฤทธิ์

กลไกการออกฤทธิ์ของโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืชนั้นมีความซับซ้อนและหลากหลาย ขึ้นอยู่กับชนิดของเปปไทด์และเป้าหมายการออกฤทธิ์ โดยสามารถแบ่งกลไกหลักๆ ออกได้ดังนี้

1. การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของพืช: เปปไทด์บางชนิดสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของพืชโดยการกระตุ้นการผลิตสารต้านจุลชีพ เช่น phytoalexins เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค

2. การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค: เปปไทด์บางชนิดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคโดยตรงผ่านกลไกต่างๆ เช่น

 • การเจาะผนังเซลล์ของเชื้อโรค
 • การยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของเชื้อโรค
 • การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่จำเป็นต่อเชื้อโรค

3. การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช: เปปไทด์บางชนิดสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของพืชผ่านกลไกต่างๆ เช่น

 • การกระตุ้นการแบ่งเซลล์
 • การยับยั้งการยืดตัวของเซลล์
 • การควบคุมการเจริญเติบโตของราก
 • การควบคุมการออกดอก

4. การตอบสนองต่อความเครียด: เปปไทด์บางชนิดสามารถช่วยให้พืชทนต่อสภาวะความเครียดต่างๆ เช่น ความแห้งแล้ง อุณหภูมิสูง และแสงแดดจัด

ตัวอย่างเปปไทด์ที่มีบทบาทสำคัญในพืช

 • Systemin: เปปไทด์ที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของพืช
 • Defensins: เปปไทด์ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
 • Thionins: เปปไทด์ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
 • Nodulation factors: เปปไทด์ที่ควบคุมการพัฒนาของปมราก

กลไกการออกฤทธิ์ของโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืชนั้นยังมีอีกมากที่เรายังไม่เข้าใจ กลไกเหล่านี้มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเปปไทด์กับโปรตีนอื่นๆ สารเคมี และสิ่งแวดล้อม การศึกษากลไกเหล่านี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคของพืช

ตัวอย่างการใช้งานโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช:

 • การใช้เปปไทด์ต้านจุลชีพเพื่อควบคุมโรคพืช
 • การใช้เปปไทด์ที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคของพืช
 • การใช้เปปไทด์ที่ควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
 • การใช้เปปไทด์ที่ส่งเสริมการดูดซึมสารอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในดินที่มีแร่ธาตุต่ำ

โปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช Nawa สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทั้งพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ สามารถใช้ได้ทั้งการปลูกในดินและการปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ วิธีใช้คือผสม Nawa กับน้ำในอัตราส่วน 1:5000 -1: 10000 แล้วฉีดพ่นหรือรดน้ำให้ทั่วต้นพืช สามารถใช้ได้ตั้งแต่ระยะกล้า ระยะเจริญเติบโต และระยะเก็บเกี่ยว
โปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช Nawa ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จึงเป็นสารออร์แกนิคที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ของ Nawa มีดังนี้
• เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช
• ช่วยให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
• ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพดี
• ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
Nawa เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ต้องการใช้สารกระตุ้นการเติบโตพืชที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ