ปลูกหอม ให้ได้ผลผลิตสูง “เอแพล้น และบิ๊กไซส์

ปลูกหอมให้ได้ผลผลิตสูง “เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน” สารเร่งเชิงชีวภาพกระตุ้นการลงหัวช่วยให้หัวดก หัวใหญ่ได้ขนาด

การปลูกหอมให้ได้ผลผลิตสูงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์ แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง “เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน” สารเร่งเชิงชีวภาพที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของหอมแดง ก็สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้

การปลูกหอมแดงเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทยจำนวนมาก หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยในปี 2564 ประเทศไทยมีผลผลิตหอมแดงรวม 1,222,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท

การปลูกหอมแดงโดยทั่วไปต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูง ประกอบด้วย ต้นทุนเมล็ดพันธุ์ ต้นทุนปุ๋ยเคมี ต้นทุนยาฆ่าแมลง และต้นทุนแรงงาน เกษตรกรจึงมีความต้องการหาวิธีการลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน เป็นผลิตภัณฑ์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้น ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ สาหร่ายทะเล ยีสต์ และกรดอะมิโน มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต

ประโยชน์ของเอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีนต่อการปลูกหอมแดง

 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ใบ และลำต้น ทำให้หอมแดงมีระบบรากที่แข็งแรง ใบเขียวเข้ม ลำต้นตั้งตรง
 • ช่วยให้หอมแดงแตกกอ แตกใบ เพิ่มจำนวนหัวหอม
 • เพิ่มขนาดหัวหอม น้ำหนักดี
 • ต้านทานโรคและแมลง ทำให้หอมแดงแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง
 • ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ลดต้นทุนการผลิต

วิธีใช้เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน

 • ผสมเอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน ในน้ำอัตราส่วน 1:5000
 • ฉีดพ่นทางใบ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
 • ในช่วงระยะการเจริญเติบโต (อายุ 10-20 วัน)
 • ในช่วงระยะการเจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 20-30 วัน)

ผลการทดลองใช้เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน

จากการทดลองใช้เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน พบว่า หอมแดงที่ได้จากการทดลองมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 10-15% เมื่อเทียบกับหอมแดงที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ หัวหอมมีขนาดใหญ่ น้ำหนักดี ผิวสวย ทนทานต่อโรคและแมลง เกษตรกรจึงมีรายได้เพิ่มขึ้น

เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยให้หอมแดงมีคุณภาพดี เกษตรกรจึงควรพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ

หอมแดงเป็นพืชผักที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพอากาศ และสามารถปลูกได้ตลอดปี การปลูกหอมแดงให้ได้ผลผลิตสูงนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช และการป้องกันโรคและแมลง

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตหอมแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในนั้นคือ “เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน” ซึ่งเป็นสารเร่งเชิงชีวภาพสูตรเข้มข้น ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของหอมแดง ช่วยให้ราก ใบ ลำต้น แข็งแรง เพิ่มผลผลิต หัวใหญ่ น้ำหนักดี ต้านทานโรค และลดต้นทุน

**เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน” ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อพืช 18 ชนิด ทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ใบ ลำต้น ทำให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ช่วยให้ใบเขียวเข้ม เพิ่มการสังเคราะห์แสง เพิ่มผลผลิต หัวใหญ่ น้ำหนักดี และต้านทานโรคและแมลง

วิธีใช้ “เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน”:

 • เอแพล้น: ใช้ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 4-6 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
 • บิ๊กไซส์: ใช้ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 4-6 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-14 วัน

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ “เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน”:

จากการทดสอบประสิทธิภาพ “เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน” พบว่า สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตหอมแดงได้ 10-20% หัวใหญ่ขึ้น น้ำหนักดีขึ้น และต้านทานโรคได้ดีขึ้น

“เอแพล้น และบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน” เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพสูตรเข้มข้น ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของหอมแดง ช่วยเพิ่มผลผลิต หัวใหญ่ น้ำหนักดี ต้านทานโรค และลดต้นทุน เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

ใส่ความเห็น