ปลูกเผือกหอม ให้หอมเงินล้านด้วย “บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน”

เผือกหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย นิยมปลูกเพื่อรับประทานเนื้อเผือกหอมที่มีกลิ่นหอม หวาน มัน อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ การปลูกเผือกหอมให้ได้หัวใหญ่ น้ำหนักดีนั้น จำเป็นต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว

บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน คือ สารเร่งเชิงชีวภาพสูตรขยายหัว ยืด ยาว ใหญ่ยักษ์ มีส่วนประกอบของกรดอะมิโน วิตามิน และเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้รากและหัวเผือกหอมเจริญเติบโตได้ดี หัวเผือกใหญ่ น้ำหนักดี ผลผลิตเพิ่มขึ้น

บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีนเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเผือกหอมได้ก็คือ การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพสูตรขยายหัว สารเร่งเชิงชีวภาพสูตรขยายหัวจะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของหัวเผือกหอม ทำให้หัวเผือกหอมมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักมากขึ้น และรสชาติหอมหวานมากขึ้น

หนึ่งในสารเร่งเชิงชีวภาพสูตรขยายหัวที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ “บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน” บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีนเป็นสารเร่งเชิงชีวภาพสูตรเข้มข้น ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะกรดอะมิโนที่จำเป็น 18 ชนิด ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ และหัวเผือกหอม ทำให้หัวเผือกหอมมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักมากขึ้น และรสชาติหอมหวานมากขึ้น

นอกจากนี้ บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีนยังช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารของพืช ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้ในสภาพดินที่ไม่ดี บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีนจึงเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเผือกหอมให้ได้มากที่สุด

วิธีการใช้บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน

ในการปลูกเผือกหอม เกษตรกรควรใช้บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน ดังนี้

  • ก่อนปลูก: ผสมบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน 60 ซีซี กับน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูก จะช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี และเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกเผือกหอม
  • ระยะหลังปลูก: ผสมบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน 40 ซีซี กับน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูก ทุกๆ 15-20 วัน จะช่วยให้หัวเผือกหอมมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักมากขึ้น และรสชาติหอมหวานมากขึ้น
  • ระยะเก็บเกี่ยว: ผสมบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน 60 ซีซี กับน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูก จะช่วยให้หัวเผือกหอมมีกลิ่นหอมมากขึ้น และเก็บรักษาได้นานขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองใช้บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน

จากการทดลองใช้บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน ในการปลูกเผือกหอม พบว่าหัวเผือกหอมมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักมากขึ้น และรสชาติหอมหวานมากขึ้น โดยหัวเผือกหอมของเกษตรกรที่ใช้บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีนมีน้ำหนักเฉลี่ย 1.5-2 กิโลกรัมต่อหัว ในขณะที่หัวเผือกหอมของเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีนมีน้ำหนักเฉลี่ยเพียง 1-1.2 กิโลกรัมต่อหัว

นอกจากนี้ เกษตรกรที่ใช้บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน ยังสามารถเก็บเกี่ยวเผือกหอมได้เร็วขึ้น โดยสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ 9-10 เดือน ในขณะที่เกษตรกรที่ไม่ได้ใช้บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน จะต้องเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุประมาณ 12-13 เดือน

การใช้บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน ในการปลูกเผือกหอม จะช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเผือกหอมได้อย่างมาก โดยหัวเผือกหอมจะมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักมากขึ้น และรสชาติหอมหวานมากขึ้น เกษตรกรที่สนใจปลูกเผือกหอมให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพสูง จึงควรใช้บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูก

วิธีใช้

ผสมบิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน อัตราส่วน 4-6 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบหรือราดโคนต้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในช่วงที่เผือกหอมกำลังเจริญเติบโต

ประโยชน์

  • ช่วยเร่งรากและหัวเผือกหอมเจริญเติบโตได้ดี
  • ช่วยให้หัวเผือกหอมใหญ่ น้ำหนักดี
  • ผลผลิตเพิ่มขึ้น
  • ช่วยลดต้นทุนการผลิต

ข้อควรระวัง

  • ห้ามใช้กับพืชที่เป็นโรคหรือกำลังอ่อนแอ
  • ห้ามใช้กับพืชที่กำลังจะเก็บเกี่ยว

ผลลัพธ์

จากการทดลองปลูกเผือกหอมโดยใช้บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน พบว่า ต้นเผือกหอมมีรากที่แข็งแรง หัวเผือกหอมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับการปลูกแบบไม่ใช้บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน

บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพสูตรขยายหัว ยืด ยาว ใหญ่ยักษ์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกเผือกหอมให้หัวใหญ่ น้ำหนักดี ผลผลิตเพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมที่ต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

ใส่ความเห็น