พืชก็ต้องการโปรตีนเปปไทด์เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่น

ในยุคปัจจุบัน การเกษตรต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด และแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกษตรกรจึงต้องหาวิธีเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิต แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ดินเสื่อมโทรม สิ่งแวดล้อมปนเปื้อน และพืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลง

ผลิตภัณฑ์โปรตีนเปปไทด์ผสมสารสกัดสมุนไพร เป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้พืช

โปรตีนเปปไทด์

 • ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อพืช
 • ช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น
 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
 • เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืช
 • ช่วยให้พืชต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

สารสกัดสมุนไพร

 • มีสารต้านอนุมูลอิสระ
 • ช่วยให้พืชต้านทานต่อโรค
 • ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
 • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์โปรตีนเปปไทด์ผสมสารสกัดสมุนไพร

 • เพิ่มผลผลิต
 • ลดต้นทุนการผลิต
 • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
 • ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

 • วัคซีนพืชพืชจากโปรตีนเปปไทด์ผสมสารสกัดสมุนไพร “วันเดอร์ฟูล”
 • โปรตีนเปปไทด์ผสมสารสกัดสมุนไพร ฮอร์โมนพืชจากสาหร่ายแดง “วินโกรท์”
 • โปรตีนเปปไทด์สูตรกระตุ้นการลงหัว เปลี่ยนโครงสร้างรากให้กลายเป็นหัว “เอแพล้น”
 • โปรตีนเปปไทด์สูตรขยายขนาดหัวหัว กระตุ้นการขยายเซลลพืช “บิ๊กไซส์”

งานวิจัย

งานวิจัยมากมายได้พิสูจน์ว่า ผลิตภัณฑ์โปรตีนเปปไทด์ผสมสารสกัดสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ตัวอย่างเช่น

 • งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า โปรตีนเปปไทด์ผสมสารสกัดสมุนไพร สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ 10-20%
 • งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า โปรตีนเปปไทด์ผสมสารสกัดสมุนไพร สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 20-30%
 • งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า โปรตีนเปปไทด์ผสมสารสกัดสมุนไพร สามารถช่วยให้พืชต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้

สรุป

ผลิตภัณฑ์โปรตีนเปปไทด์ผสมสารสกัดสมุนไพรเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้พืช ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

โปรตีนเปปไทด์คืออะไร?

โปรตีนเปปไทด์คือโมเลกุลขนาดเล็กที่เกิดจากการย่อยสลายโปรตีน ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต

พืชต้องการโปรตีนเปปไทด์

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่า พืชต้องการโปรตีนเปปไทด์ เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่น โปรตีนเปปไทด์มีหน้าที่สำคัญ ดังนี้

 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ และดอก
 • เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร
 • เพิ่มความต้านทานต่อโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา,เชื้อแบคทีเรีย,เชื้อไวรัส
 • กระตุ้นการสังเคราะห์แสง
 • เพิ่มผลผลิต

Nawa โปรตีนเปปไทด์ผสมสารสกัดสมุนไพร: นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และความปลอดภัย

Nawa เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนเปปไทด์ผสมสารสกัดสมุนไพรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นนวัตกรรมทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรสามารถ:

 • ลดต้นทุน: Nawa ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ประหยัดเงินและทรัพยากร
 • เพิ่มผลผลิต: Nawa ช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง เพิ่มผลผลิต
 • มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย: Nawa ปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติหลักของ Nawa:

 • โปรตีนเปปไทด์: กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยให้พืชต้านทานโรค
 • สารสกัดสมุนไพร: มีฤทธิ์ต้านทานแมลงศัตรูพืช ป้องกันโรคพืช และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Nawa เหมาะสำหรับ:

 • พืชทุกชนิด
 • เกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย

วิธีใช้ Nawa:

 • ผสม Nawa กับน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ
 • รดน้ำต้นพืช หรือฉีดพ่นบนใบ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ Nawa:

 • พืชเจริญเติบโตแข็งแรง
 • ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • ต้นทุนการผลิตลดลง
 • ปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

Nawa: นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นวัตกรรมทางการเกษตร : โปรตีนเปปไทด์ผสมสมุนไพรธรรมชาติ Nawa

ด้วยนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ “โปรตีนเปปไทด์ผสมสมุนไพรธรรมชาติ nawa” จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของพืชยุคใหม่

จุดเด่นของ Nawa

 • ประกอบด้วยโปรตีนเปปไทด์จากแหล่งธรรมชาติ 100%
 • เสริมประสิทธิภาพด้วยสมุนไพรธรรมชาติ
 • ปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
 • ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
 • เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

Nawa : ทางเลือกใหม่สำหรับการเพาะปลูกยุคใหม่

Nawa โปรตีนเปปไทด์ผสมสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โปรตีนเปปไทด์ โมเลกุลขนาดเล็กที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน เรียงต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ มีบทบาทสำคัญในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด หน้าที่หลักของโปรตีนเปปไทด์ในพืชคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้แก่

 • การเจริญเติบโตและการพัฒนา เปปไทด์มีบทบาทสำคัญในการควบคุมกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช
 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เปปไทด์ทำหน้าที่เป็นสัญญาณในการสื่อสารภายในเซลล์ ช่วยให้พืชสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ เช่น แสง อุณหภูมิ และ สารเคมี
 • การป้องกันโรค เปปไทด์บางชนิดมีฤทธิ์ต้านจุลชีพ ช่วยให้พืชสามารถต่อสู้กับโรคที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส

แหล่งที่มาของโปรตีนเปปไทด์ในพืช

พืชสามารถสังเคราะห์โปรตีนเปปไทด์ได้เอง แหล่งที่มาหลักของโปรตีนเปปไทด์ในพืช ได้แก่

 • โปรตีน โปรตีนเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนเรียงต่อกัน เมื่อโปรตีนถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ จะได้เปปไทด์ที่มีขนาดเล็ก
 • การสังเคราะห์โปรตีนแบบ de novo พืชสามารถสังเคราะห์เปปไทด์ได้โดยตรงจากกรดอะมิโน โดยใช้เอนไซม์ที่เรียกว่า ribosomes

บทบาทของโปรตีนเปปไทด์ในพืช

โปรตีนเปปไทด์มีบทบาทสำคัญในพืช ดังนี้

 • การเจริญเติบโตและการพัฒนา เปปไทด์มีบทบาทสำคัญในการควบคุมกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช เช่น การงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ ดอก และผล
 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เปปไทด์ทำหน้าที่เป็นสัญญาณในการสื่อสารภายในเซลล์ ช่วยให้พืชสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ เช่น แสง อุณหภูมิ น้ำ สารเคมี และ สารอาหาร
 • การป้องกันโรค เปปไทด์บางชนิดมีฤทธิ์ต้านจุลชีพ ช่วยให้พืชสามารถต่อสู้กับโรคที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส
 • การดึงดูดแมลง เปปไทด์บางชนิดมีกลิ่นหอม ดึงดูดแมลงให้มาช่วยผสมเกสรดอกไม้
 • การควบคุมวัชพืช เปปไทด์บางชนิดมีฤทธิ์ต้านวัชพืช ช่วยให้พืชสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้

ใส่ความเห็น