“วันเดอร์ฟูล” กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

การใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” วัคซีนพืช เพราะการป้องกัน ต้นทุนต่ำกว่าการรักษา

กรดอะมิโน สารอาหารมหัศจรรย์ของพืช

กรดอะมิโนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อพืช เป็นส่วนประกอบของโปรตีน ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโต พัฒนา และการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของพืช กรดอะมิโนยังช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มความสามารถในการต้านทานโรคและแมลง

กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” วัคซีนพืช

กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” เป็นกรดอะมิโนสูตรพิเศษ ที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น มีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรคและแมลง กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล

การใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” ช่วยลดต้นทุนการผลิต

การใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” ช่วยลดต้นทุนการผลิตพืชได้หลายวิธี ดังนี้

 • ช่วยเพิ่มผลผลิต ทำให้ไม่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจำนวนมาก
 • ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ขายได้ราคาสูง
 • ช่วยต้านทานโรคและแมลง ทำให้ไม่ต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • ช่วยบำรุงดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ พืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น

กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” เป็นสารอาหารมหัศจรรย์ของพืช มีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรคและแมลง ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตพืชได้หลายวิธี เกษตรกรควรหันมาใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้

กรดอะมิโนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช กรดอะมิโนเหล่านี้จะถูกพืชนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีน ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ของพืช

“วันเดอร์ฟูล” เป็นกรดอะมิโนพืชเข้มข้น 100% สกัดจากธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยให้พืชโตเร็ว ใบเขียว ผลใหญ่ แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคพืช และแมลงศัตรูพืช

ประโยชน์ของการใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล”

 • ช่วยให้พืชโตเร็ว กรดอะมิโนจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยให้ใบเขียว กรดอะมิโนจะช่วยเสริมสร้างคลอโรฟิลล์ในใบ ทำให้ใบมีสีเขียวสดใส
 • ช่วยให้ผลใหญ่ กรดอะมิโนจะช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์น้ำตาล ทำให้ผลมีขนาดใหญ่และน้ำหนักดี
 • ช่วยให้พืชแข็งแรง กรดอะมิโนจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืช ทำให้พืชทนทานต่อโรคพืช และแมลงศัตรูพืช

วิธีใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล”

 • ผสมกรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” กับน้ำในอัตราส่วน 1:1000
 • ฉีดพ่นทางใบ หรือรดทางดิน
 • ควรฉีดพ่น หรือรดทางดินทุก 7-10 วัน

ข้อควรระวัง

 • ห้ามใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” กับพืชที่กำลังออกดอก
 • ห้ามใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” กับพืชที่กำลังติดผล

ผลการทดลองการใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล”

 • ผลการทดลองการใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” กับข้าว พบว่า ข้าวที่ฉีดพ่นกรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 15% และมีเมล็ดเต็มเม็ดมากกว่าข้าวที่ไม่ได้รับกรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล”
 • ผลการทดลองการใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” กับอ้อย พบว่า อ้อยที่ฉีดพ่นกรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” จะโตเร็วกว่าอ้อยที่ไม่ได้รับกรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” ประมาณ 10 วัน
 • ผลการทดลองการใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” กับมะม่วง พบว่า มะม่วงที่ฉีดพ่นกรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” จะมีผลใหญ่กว่ามะม่วงที่ไม่ได้รับกรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” ประมาณ 20%

กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” เป็นสารอาหารมหัศจรรย์ของพืช มีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรคและแมลง ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตพืชได้หลายวิธี เกษตรกรควรหันมาใช้กรดอะมิโน “วันเดอร์ฟูล” เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้

ใส่ความเห็น