วันเดอร์ฟูล คือ นวัตกรรมใหม่ของการเพาะปลูกพืช

โลกกำลังเผชิญกับปัญหาโลกร้อน ส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการเกษตรโดยตรง พื้นที่เพาะปลูกถูกทำลาย พืชผลเสียหาย ผลผลิตลดลง เกษตรกรต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการขาดทุน

วันเดอร์ฟูลวัคซีนสำหรับพืช

นวัตกรรมใหม่ของการเพาะปลูกที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ นั่นคือ วัคซีนสำหรับพืช วัคซีนชนิดนี้จะช่วยปกป้องพืชผลจากศัตรูพืช โรคและแมลงต่างๆ ทำให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ผลผลิตเพิ่มขึ้น

วันเดอร์ฟูลวัคซีนสำหรับพืชทำงานอย่างไร

วันเดอร์ฟูลวัคซีนสำหรับพืชจะกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อศัตรูพืช โรคและแมลงต่างๆ พืชที่ได้รับวัคซีนจะมีสารต้านทานโรคที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้พืชสามารถต่อสู้กับศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของวันเดอร์ฟูลวัคซีนสำหรับพืช

  • ปกป้องพืชผลจากศัตรูพืช โรคและแมลงต่างๆ
  • ทำให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
  • ผลผลิตเพิ่มขึ้น
  • ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
  • ลดต้นทุนการผลิต

วันเดอร์ฟูลวัคซีนสำหรับพืช นวัตกรรมใหม่ของการเพาะปลูกที่จะเข้ามาปฏิวัติวงการเกษตรกรรม ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชผลได้อย่างยั่งยืน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วันเดอร์ฟูล คือ นวัตกรรมใหม่ของการเพาะปลูกพืช ในรูปแบบของวัคซีนพืชและวิตามินพืช ทำงาน 3 in 1 ประกอบด้วยฮอร์โมนพืชและปุ๋ยทางใบ ทำงานควบคู่กันทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยปรับโครงสร้างพืชให้แข็งแรง โตเร็ว ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคและแมลง ลดต้นทุน ค่าปุ๋ย ค่ายา ได้มากว่า 50% บำรุงต้นพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมวิตามินและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อพืชอย่างครบถ้วน

ประโยชน์ของวันเดอร์ฟูล

  • เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งเสริมการสร้างใบ ดอก ผล
  • ช่วยพืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่างๆ ตามธรรมชาติของพืช ช่วยให้ระบบลำเลียงอาหารทำงานได้ดีขึ้น ส่งเสริมการใช้อาหารของพืช
  • กระตุ้นการเกิดราก สำหรับการปักชำ ตอนกิ่งหรือติดตา เพิ่มอัตราการรอด ช่วยให้พืชปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

  • พืชไร่ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด
  • พืชสวน เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ผักกินใบ เห็ด ไม้ยืนต้น และเมล็ดพันธุ์

เป็น Organic สกัดจากธรรมชาติ 100%

วันเดอร์ฟูล ตรานาวา เป็นผลิตภัณฑ์ที่วิจัยคิดค้นเพื่อนำมาใช้กับการเพาะปลูกพืชในอนาคต เพื่อโลกวันนี้ให้ประชากรมีอาหารที่เพียงพอและปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ “วันเดอร์ฟูล ตรานาวา (วัคซีนพืช+วิตามินพืช)” คือ สารกระตุ้นภูมิต้านทานและเสริมการเจริญเติบโตสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต ที่นำวัตถุดิบจากธรรมชาติ สกัดผ่านกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิธีใช้

ผสมวันเดอร์ฟูล 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช โดยฉีดพ่นทุก 7-10 วัน เป็นประจำ จะช่วยให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต

ใส่ความเห็น