สารออร์แกนิกโซลูชัน “เอแพล้น” สูตรเปลี่ยนรากให้เป็นหัว

สารออร์แกนิกโซลูชัน “เอแพล้น” สูตรเปลี่ยนรากให้เป็นหัว กระตุ้นการลงหัวดี ช่วยให้มีหัวดก เหมาะสำหรับพืชหัวทุกชนิด

พืชหัวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง หอมแดง กระเทียม เผือก ฯลฯ เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อจำหน่ายหัวเพื่อเป็นอาหารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปัญหาหลักในการปลูกพืชหัวคือ การเจริญเติบโตของต้นที่ไม่สมดุล เน้นการเจริญเติบโตทางใบมากกว่าการลงหัว ส่งผลให้ผลผลิตหัวมีขนาดเล็กและจำนวนน้อย

สารออร์แกนิกโซลูชัน “เอแพล้น” สูตรเปลี่ยนรากให้เป็นหัว เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการลงหัวไม่ดีของพืชหัว ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชหัว

เอแพล้น เป็นสารออร์แกนิกโซลูชันสูตรเข้มข้น ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชหัวโดยเฉพาะ ช่วยให้พืชสร้างหัวที่ใหญ่ขึ้น เพิ่มขนาดของเซลล์ เพิ่มแป้ง และเพิ่มผลผลิต

คุณสมบัติ:

 • กระตุ้นการลงหัว เร่งการสะสมอาหาร
 • ช่วยให้หัวใหญ่ เพิ่มขนาดของเซลล์
 • เพิ่มแป้งในหัว เพิ่มผลผลิต
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้:

 • ผสมเอแพล้น 40-60 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • ฉีดพ่นทางใบทุก 7-10 วัน ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง
 • สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ได้

พืชที่แนะนำ:

 • พืชหัวทุกชนิด เช่น มันฝรั่ง มันสำปะหลัง เผือก แห้ว มันแกว ถั่วลิสง หอมแดง กระเทียม มันเทศ แครอท หัวผักกาด

ผลลัพธ์ที่ได้:

 • พืชมีหัวใหญ่ขึ้น
 • ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • แป้งในหัวเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างการใช้:

 • เกษตรกรรายหนึ่งใช้เอแพล้นกับมันสำปะหลัง ผลปรากฏว่ามันสำปะหลังมีหัวใหญ่ขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 20%
 • เกษตรกรอีกรายใช้เอแพล้นกับหอมแดง ผลปรากฏว่าหอมแดงมีหัวใหญ่ขึ้น จำนวนหัวเพิ่มขึ้น 30%

เอแพล้น เป็นสารออร์แกนิกโซลูชันที่ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตของพืชหัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลไกการออกฤทธิ์

สารออร์แกนิกโซลูชัน “เอแพล้น” ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช ส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมน้ำและสารอาหารได้มากขึ้น กระตุ้นการสังเคราะห์แสงและการสร้างอาหาร ส่งผลให้พืชมีอาหารสะสมในหัวมากขึ้น

ผลการทดลอง

จากการทดลองในพืชหัวหลายชนิด พบว่าสารออร์แกนิกโซลูชัน “เอแพล้น” สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชหัวได้ดังนี้

 • มันสำปะหลัง: เพิ่มผลผลิต 15-20%
 • หอมแดง: เพิ่มผลผลิต 20-25%
 • กระเทียม: เพิ่มผลผลิต 10-15%
 • เผือก: เพิ่มผลผลิต 15-20%

สารออร์แกนิกโซลูชัน “เอแพล้น” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกระตุ้นการลงหัวของพืชหัว ช่วยให้หัวมีขนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มจำนวนหัว และเพิ่มผลผลิต เหมาะสำหรับพืชหัวทุกชนิด

ใส่ความเห็น