สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa เป็นสารที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ กรดกลูตามิก กรดแอสปาร์ติก กรดไลซีน กรดอาร์จีนีน และกรดซีสเตอีน

nawa ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ฮอร์โมนพืช แต่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทุกระยะ ตั้งแต่ระยะกล้า ระยะเจริญเติบโต ระยะออกดอก และระยะติดผล ทำให้พืชมีลำต้นแข็งแรง ใบเขียวเข้ม ออกดอกดก และติดผลดี

สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตพืชแบบออร์แกนิก ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ กรดอะมิโนจำเป็น กรดอะมิโนกึ่งจำเป็น และกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น

กรดอะมิโนเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โปรตีน ซึ่งโปรตีนเป็นองค์ประกอบสำคัญของพืช ทำหน้าที่โครงสร้าง ควบคุมการทำงานของเซลล์ และเป็นแหล่งพลังงานของพืช

เมื่อฉีดพ่นสารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ทางใบ กรดอะมิโนจะเข้าสู่พืชผ่านทางปากใบและลำต้น กรดอะมิโนจะกระตุ้นให้พืชสังเคราะห์โปรตีนมากขึ้น ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี มีลำต้นแข็งแรง ใบเขียวเข้ม ออกดอกดก และติดผลดี

นอกจากนี้ สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารจากดินได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้พืชมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวน โรคและแมลงศัตรูพืช

สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa สามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิด ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ประดับ และไม้ดอกไม้ประดับ สามารถใช้ฉีดพ่นทางใบ รดน้ำทางดิน หรือผสมน้ำหมักชีวภาพ

วิธีใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa

 • ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 4-6 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
 • รดน้ำทางดิน อัตรา 6 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รดน้ำทุก 15-20 วัน
 • ผสมน้ำหมักชีวภาพ อัตรา 4 ซีซี ต่อน้ำหมัก 10 ลิตร

ประโยชน์ของการใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa

 • เพิ่มผลผลิตพืช
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช
 • ต้านทานความเครียดจากสภาพแวดล้อม
 • ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
 • ปลอดภัยต่อพืชและผู้บริโภค

ข้อควรระวังในการใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa

 • ควรเก็บรักษาในที่แห้งและเย็น
 • ควรผสมสารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ให้หมดภายใน 30 วัน
 • หากเก็บรักษาไว้นานเกิน 30 วัน ประสิทธิภาพของสารอาจลดลง

สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตพืชแบบออร์แกนิกที่ปลอดภัยต่อพืชและผู้บริโภค สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้อย่างปลอดภัย จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน

สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa คืออะไร

สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa เป็นสารที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ กรดกลูตามิก กรดแอสปาร์ติก กรดไลซีน กรดอาร์จีนีน และกรดซีสเตอีน

กรดอะมิโนคืออะไร

กรดอะมิโนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน กรดอะมิโนเป็นหน่วยพื้นฐานในการสร้างโปรตีน ซึ่งเป็นสารสำคัญที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

ประโยชน์ของสารเร่งเชิงชีวภาพ nawa

สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทุกระยะ ตั้งแต่ระยะกล้า ระยะเจริญเติบโต ระยะออกดอก และระยะติดผล ทำให้พืชมีลำต้นแข็งแรง ใบเขียวเข้ม ออกดอกดก และติดผลดี

วิธีใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa

สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa สามารถฉีดพ่นทางใบ รดน้ำทางดิน หรือผสมน้ำหมักชีวภาพ

อัตราส่วนการใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa

อัตราส่วนการใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและระยะการเจริญเติบโตของพืช

ข้อควรระวังในการใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa

สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa ปลอดภัยต่อพืชและผู้บริโภค แต่ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

ใส่ความเห็น