เอแพล้นอะมิโนโปรตีน สูตรเปลี่ยนรากให้เป็นหัว

มันเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกมันเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งมันเทศ เส้นมันเทศ และอาหารอื่นๆ การปลูกมันเทศให้ได้ผลดีและได้ผลผลิตสูงนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ทั้งพันธุ์ที่เหมาะสม การเตรียมดิน การให้น้ำ การให้ปุ๋ย และการป้องกันกำจัดโรคและแมลง

นอกจากปัจจัยเหล่านี้แล้ว การใช้สารเร่งการเจริญเติบโตก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้การปลูกมันเทศได้ผลดีและได้ผลผลิตสูงเช่นกัน ในปัจจุบันมีสารเร่งการเจริญเติบโตสำหรับพืชหลายชนิดออกจำหน่าย หนึ่งในนั้นคือ เอแพล้นอะมิโนโปรตีน ซึ่งเป็นสารเร่งเชิงชีวภาพสูตรเปลี่ยนรากให้เป็นหัว ช่วยให้มันเทศลงหัวดี มีหัวดก

เอแพล้นอะมิโนโปรตีน เป็นสารอาหารเสริมสำหรับพืชที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน ฮิวมิก แอซิด และฟูซิก แอซิด ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ลำต้น และใบ ทำให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น เพิ่มการสังเคราะห์แสง และช่วยให้พืชทนทานต่อโรคและแมลง

สำหรับการปลูกมันเทศนั้น แนะนำให้ใช้ เอแพล้นอะมิโนโปรตีน ร่วมกับ บิ๊กไซส์ ซึ่งเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตอีกชนิดหนึ่ง โดยผสมเอแพล้นอะมิโนโปรตีน 4-6 ซีซี กับน้ำ 20 ลิตร และผสมบิ๊กไซส์ 4-6 ซีซี กับน้ำ 20 ลิตร นำทั้งสองอย่างมาผสมรวมกัน แล้วฉีดพ่นให้ทั่วใบ ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งแรกหลังปลูก 15 วัน
 • ครั้งที่สองหลังปลูก 30 วัน
 • ครั้งที่สามหลังปลูก 45 วัน

การใช้ เอแพล้นอะมิโนโปรตีน และ บิ๊กไซส์ ร่วมกันจะช่วยให้มันเทศมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 20-30% ลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ประโยชน์ของการใช้ เอแพล้นอะมิโนโปรตีน

 • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ลำต้น และใบ ทำให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น
 • เพิ่มการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชมีใบเขียวเข้ม แข็งแรง
 • ช่วยให้พืชทนทานต่อโรคและแมลง
 • ช่วยให้มันเทศลงหัวดี มีหัวดก
 • เพิ่มผลผลิตมันเทศ 20-30%
 • ลดต้นทุนการผลิต
 • ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

วิธีใช้ เอแพล้นอะมิโนโปรตีน

 • ผสมเอแพล้นอะมิโนโปรตีน 4-6 ซีซี กับน้ำ 20 ลิตร
 • ผสมบิ๊กไซส์ 4-6 ซีซี กับน้ำ 20 ลิตร
 • นำทั้งสองอย่างมาผสมรวมกัน
 • ฉีดพ่นให้ทั่วใบ
 • ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ดังนี้
  • ครั้งแรกหลังปลูก 15 วัน
  • ครั้งที่สองหลังปลูก 30 วัน
  • ครั้งที่สามหลังปลูก 45 วัน

ข้อควรระวัง

 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา หากสัมผัสให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที
 • ห้ามรับประทาน

การปลูกมันเทศเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เนื่องจากมันเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกรจึงหันมาปลูกมันเทศกันมากขึ้น แต่การปลูกมันเทศให้ได้ผลดีนั้น จำเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ยและสารเร่งต่างๆ เพื่อให้มันเทศเจริญเติบโตได้ดีและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

เอแพล้นอะมิโนโปรตีน เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพสูตรเปลี่ยนรากให้เป็นหัว ช่วยให้มันเทศลงหัวดี มีหัวดก สารเร่งนี้ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อพืชกว่า 20 ชนิด ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ใบ ลำต้น และหัวมันเทศ ทำให้มันเทศเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง และสามารถลงหัวได้ดี มีหัวดก

ประโยชน์ของเอแพล้นอะมิโนโปรตีน

 • ช่วยให้มันเทศลงหัวดี มีหัวดก
 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ใบ ลำต้น และหัวมันเทศ
 • ทำให้มันเทศเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิต

วิธีใช้เอแพล้นอะมิโนโปรตีน

 • อัตราใช้ 100-200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • ฉีดพ่นทางใบ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
 • โรยรอบโคนต้น สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

ข้อควรระวัง

 • ห้ามใช้กับพืชที่เป็นโรคหรือแมลงระบาด
 • ห้ามใช้กับพืชที่ใกล้ออกดอก

เอแพล้นอะมิโนโปรตีน เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพสูตรเปลี่ยนรากให้เป็นหัว ช่วยให้มันเทศลงหัวดี มีหัวดก สารเร่งนี้ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อพืชกว่า 20 ชนิด ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ใบ ลำต้น และหัวมันเทศ ทำให้มันเทศเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง และสามารถลงหัวได้ดี มีหัวดก

เกษตรกรที่ปลูกมันเทศควรใช้เอแพล้นอะมิโนโปรตีน เพื่อช่วยให้มันเทศเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ใส่ความเห็น