เอแพล้น: อะมิโนโปรตีนเข้มข้น เพิ่มผลผลิตพืชหัว

อะมิโนโปรตีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบหลัก กรดอะมิโนเหล่านี้มีความสำคัญต่อพืชในการเจริญเติบโตและพัฒนาการ อะมิโนโปรตีนสามารถช่วยพืชดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น เพิ่มการสังเคราะห์แสง ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ และดอก

เอแพล้น เป็นอะมิโนโปรตีนชนิดพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับพืชหัวโดยเฉพาะ สามารถใช้ได้ทั้งทางใบและทางราก ช่วยให้พืชหัวเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

ประโยชน์ของเอแพล้น

 • บำรุงต้น: เอแพล้นมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อพืช ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง
 • ใบหนา ใบใหญ่: เอแพล้นช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสง ส่งผลให้ใบหนา ใบใหญ่
 • ขบวนการสร้างอาหารสมบูรณ์: เอแพล้นช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลให้ขบวนการสร้างอาหารสมบูรณ์
 • เพิ่มผลผลิต: เอแพล้นช่วยให้พืชหัวมีขนาดใหญ่ น้ำหนักดี

เอแพล้น โปรตีนเปปไทด์สูตรพิเศษ ช่วยให้พืชหัวของคุณ ดก โตไว เหมาะสำหรับพืชหัวทุกชนิด เช่น มันสำปะหลัง เผือก หอม กระเทียม ขิง ฯลฯ

เอแพล้น: อะมิโนโปรตีนทรงพลัง เพิ่มผลผลิตพืชหัว

ปลุกพลังพืชหัว ให้โตไว ดกใหญ่ เพิ่มผลผลิต

เอแพล้น อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้น ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มขนาด และผลผลิตของพืชหัวทุกชนิด

คุณสมบัติพิเศษ:

 • สารอาหารครบถ้วน: ประกอบด้วยกรดอะมิโน 18 ชนิด ที่จำเป็นต่อพืช
 • ดูดซึมง่าย: โมเลกุลเล็ก พืชดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว
 • เร่งการเจริญเติบโต: ส่งเสริมการสังเคราะห์แสง ช่วยให้ต้นพืชเติบโตแข็งแรง ใบหนา ใบใหญ่
 • เพิ่มขนาดหัว: กระตุ้นการสะสมอาหาร ส่งผลให้หัวใหญ่โต เพิ่มน้ำหนัก
 • เพิ่มผลผลิต: เพิ่มจำนวนหัว เพิ่มผลผลิตต่อไร่
 • ปลอดภัย: เป็นสารอินทรีย์ 100% ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้:

 • ฉีดพ่นทางใบ: อัตรา 4-6 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
 • รดทางดิน: อัตรา 6 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รดทุก 10-15 วัน

พืชหัวที่แนะนำ:

 • มันสำปะหลัง
 • มันเทศ
 • เผือก
 • หอมแดง
 • กระเทียม
 • หัวหอม
 • แครอท
 • บีทรูท

ผลลัพธ์ที่ได้:

 • ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรง ใบหนา ใบใหญ่
 • หัวใหญ่โต น้ำหนักดี
 • ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • คุณภาพดี ตลาดต้องการ

คุณสมบัติ:

 • เพิ่มผลผลิต: ช่วยให้หัวใหญ่ ดก เพิ่มน้ำหนัก
 • เร่งการเจริญเติบโต: ช่วยให้ต้นพืชแข็งแรง ใบหนา ใบใหญ่
 • เพิ่มการสังเคราะห์แสง: ช่วยให้ขบวนการสร้างอาหารสมบูรณ์
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม: เป็นสารออร์แกนิค 100%

ผลลัพธ์ที่ได้:

 • พืชเจริญเติบโตเร็ว ใบหนา ใบใหญ่
 • หัวใหญ่ ดก เพิ่มน้ำหนัก
 • ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • ต้นพืชแข็งแรง ทนทานต่อโรค

ข้อควรระวัง

 • เก็บเอแพล้นในที่มิดชิด แห้ง และเย็น
 • ห้ามรับประทานเอแพล้น
 • สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก เมื่อใช้เอแพล้น

ผลการทดสอบ

จากการทดสอบในพืชหัวหลายชนิด พบว่าเอแพล้นช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างผลการทดสอบ:

 • มันสำปะหลัง: เพิ่มผลผลิต 15-20%
 • เผือก: เพิ่มผลผลิต 10-15%
 • หอมแดง: เพิ่มผลผลิต 20-25%

เอแพล้นเป็นอะมิโนโปรตีนที่เหมาะสำหรับพืชหัวทุกชนิด ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง เพิ่มผลผลิต และสร้างอาหารได้อย่างสมบูรณ์

ใส่ความเห็น