โปรตีนเปปไทด์ กับการเพาะปลูกสูตรลับสู่ความยั่งยืน

ในยุคสมัยที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ทวีความรุนแรง

เกษตรกรต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โปรตีนเปปไทด์ กลายเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และส่งเสริมสุขภาพที่ดี

โปรตีนเปปไทด์คืออะไร?

โปรตีนเปปไทด์คือ โมเลกุลขนาดเล็กที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน เรียงต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ โปรตีนเปปไทด์เหล่านี้ได้มาจากการย่อยโปรตีนจากพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ โดยใช้เอนไซม์หรือวิธีการทางเคมี

ประโยชน์ของโปรตีนเปปไทด์

 • เพิ่มผลผลิต: โปรตีนเปปไทด์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ผลผลิตดี
 • ลดต้นทุน: โปรตีนเปปไทด์ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และฮอร์โมนพืช ช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนการผลิต
 • ส่งเสริมสุขภาพ: โปรตีนเปปไทด์บางชนิดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี

ประโยชน์ของโปรตีนเปปไทด์

1. เพิ่มผลผลิต

โปรตีนเปปไทด์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ส่งเสริมการพัฒนาราก ลำต้น ใบ และดอก เพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

2. ลดต้นทุน

โปรตีนเปปไทด์ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และสารกำจัดวัชพืช ช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนการผลิต

3. สุขภาพดี

โปรตีนเปปไทด์บางชนิดช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของพืช ป้องกันโรคพืช เพิ่มความต้านทานต่อสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภค

4. รักษาสิ่งแวดล้อม

โปรตีนเปปไทด์ช่วยลดมลพิษทางการเกษตร ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ย่อยสลายง่าย ไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง

ตัวอย่างการใช้โปรตีนเปปไทด์

 • เปปไทด์จากถั่วเหลือง : กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มการตรึงไนโตรเจน
 • เปปไทด์จากปลา : เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของพืช ป้องกันโรคพืช
 • เปปไทด์จากสาหร่าย : เพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ช่วยให้พืชทนแล้ง

ในปัจจุบัน เกษตรกรเผชิญปัญหาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ซึ่งสร้างความเสียหายต่อผลผลิตและคุณภาพของพืช วัคซีนพืชเป็นแนวทางใหม่ในการควบคุมโรคพืช โดยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของพืชให้ต่อสู้กับเชื้อโรค

วันนี้ขอนำเสนอโปรตีนเปปไทด์ “วันเดอร์ฟูล” วัคซีนพืชสูตรเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพสูง

โปรตีนเปปไทด์ “วันเดอร์ฟูล” คืออะไร

โปรตีนเปปไทด์ “วันเดอร์ฟูล” เป็นวัคซีนพืชชนิดใหม่ พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย ผลิตจากโปรตีนสกัดจากพืชธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีเฉพาะที่ทำให้ได้เปปไทด์ขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพสูงในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของพืช

กลไกการออกฤทธิ์

โปรตีนเปปไทด์ “วันเดอร์ฟูล” ทำงานโดยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของพืช 2 กลไกหลัก คือ

 • การกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ : เปปไทด์จะจับกับตัวรับบนเซลล์พืช กระตุ้นให้พืชผลิตสารต้านทานโรค เช่น เอนไซม์ไลซิโซไซม์ (lysozyme) และโปรตีน PR (pathogenesis-related proteins)
 • การกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ : เปปไทด์จะกระตุ้นให้พืชผลิตสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulators) เช่น ออกซิน (auxin) จิบเบอเรลลิน (gibberellin) และไซโตไคนิน (cytokinin)

ประสิทธิภาพ

โปรตีนเปปไทด์ “วันเดอร์ฟูล” มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส

ตัวอย่างผลงานวิจัย

 • ทดสอบในนาข้าว พบว่าสามารถควบคุมโรคไหม้ข้าวได้ 90%
 • ทดสอบในสวนมะม่วง พบว่าสามารถควบคุมโรคราแป้งได้ 85%
 • ทดสอบในสวนกล้วยไม้ พบว่าสามารถควบคุมโรคใบจุดได้ 95%

ข้อดี

 • มีประสิทธิภาพสูง
 • ปลอดภัยต่อคนและสัตว์
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ใช้สะดวก ง่ายต่อการฉีดพ่น
 • ต้นทุนต่ำ

โปรตีนเปปไทด์ “วันเดอร์ฟูล” เป็นวัคซีนพืชสูตรเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกใหม่ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส

อนาคตของโปรตีนเปปไทด์

เทคโนโลยีชีวภาพกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การผลิตโปรตีนเปปไทด์มีประสิทธิภาพและราคาถูกลง คาดการณ์ว่าโปรตีนเปปไทด์จะมีบทบาทสำคัญใน

 • การพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
 • การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 • การกำจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพ

โปรตีนเปปไทด์ “วันเดอร์ฟูล” วัคซีนพืช สูตรเข้มข้น

ปกป้อง คุ้มครอง พืชจากศัตรูตัวร้าย

 • เชื้อรา: ป้องกันและรักษาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราสนิม โรคราแป้ง โรครากเน่า
 • แบคทีเรีย: ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืช เช่น โรคใบจุด โรคเหี่ยวเฉา
 • ไวรัส: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืชต่อโรคไวรัส

บำรุงพืชให้เจริญเติบโตดีขึ้น

 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ
 • เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต
 • ช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น

ปรับสภาพให้พืชเข้าได้กับทุกสภาวะอากาศ

 • เพิ่มความทนทานต่อความร้อน ความหนาว ฝนแล้ง และโรคพืช
 • ช่วยให้พืชฟื้นฟูจากสภาวะเครียด

โปรตีนเปปไทด์ “วันเดอร์ฟูล” :

 • เป็นวัคซีนพืชสูตรเข้มข้น 100% สกัดจากธรรมชาติ
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
 • ไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในผลผลิต
 • ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

วิธีใช้:

 • ผสมโปรตีนเปปไทด์ “วันเดอร์ฟูล” กับน้ำในอัตรา 1:5000
 • ฉีดพ่นบนใบ ลำต้น และรากของพืช
 • ฉีดพ่นเป็นประจำทุก 7-10 วัน

การใช้โปรตีนเปปไทด์ใน

 • การกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช: โปรตีนเปปไทด์จากถั่วเหลือง กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ และดอก
 • การเพิ่มการดูดซึมสารอาหาร: โปรตีนเปปไทด์จากสาหร่าย ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ได้ดีขึ้น
 • การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน: โปรตีนเปปไทด์จากเห็ด ช่วยให้พืชต้านทานโรคจากเชื้อราและแบคทีเรีย
 • การลดการใช้ปุ๋ยเคมี: โปรตีนเปปไทด์จากจุลินทรีย์ ช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน ทำให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนได้โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี
 • การลดการใช้ยาฆ่าแมลง: โปรตีนเปปไทด์จากแมลงบางชนิด ช่วยควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช

ใส่ความเห็น