โปรตีนเปปไทด์ ตัวช่วยเกษตรกรยุคใหม่ เพิ่มผลผลิต 


กว่าจะมาเป็นโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช nawa: เรื่องราวการวิจัยและพัฒนา

จุดเริ่มต้น:

nawa เริ่มต้นจากความท้าทายในการค้นหาวิธีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัทเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว

แนวคิดหลัก:

โปรตีนเปปไทด์ nawa เป็นสารชีวภาพที่ได้จากกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ โดยใช้จุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์พิเศษ ทำหน้าที่ย่อยสลายโปรตีนจากธัญพืช ประเภทข้าว และถั่ว จนกลายเป็นเปปไทด์ขนาดเล็กที่มีประโยชน์ต่อพืช

กระบวนการผลิต:

 1. คัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์: นักวิจัยคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายโปรตีน
 2. การหมัก: โปรตีนจากข้าว ข้าวฟ้าง ถั่วเหลือง และสมุนไพรธรรมชาตนำมาหมักกับจุลินทรีย์ที่คัดเลือกไว้
 3. การสกัด: เปปไทด์ที่มีประโยชน์ต่อพืชจะถูกสกัดแยกออกจากสารอื่นๆ
 4. การทดสอบประสิทธิภาพ: เปปไทด์ nawa ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ และแปลงทดลอง เพื่อประเมินผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

กลไกการออกฤทธิ์:

เปปไทด์ nawa กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของพืช ช่วยให้พืชต้านทานโรค เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ผลผลิตดีขึ้น เมื่อพืชดูดธาตุอาหารได้ดี จึงสงผลให้เราสามารถ ลดการใช้ปุ๋ย ลงได้ถึง 70 % ทีเดียว

ประโยชน์ของโปรตีนเปปไทด์ nawa:

 • เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 • ลดต้นทุนการผลิต
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

งานวิจัยและพัฒนา:

nawa ผ่านการวิจัยและพัฒนามายาวนานกว่า 10 ปี ทีมนักวิจัยทุ่มเทศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเปปไทด์ nawa ในหลากหลายพืช ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า nawa สามารถเพิ่มผลผลิตพืชได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน:

nawa ได้รับการจดสิทธิบัตรและผลิตในเชิงพาณิชย์ จำหน่ายในรูปแบบของปุ๋ยชีวภาพ ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

อนาคต:

nawa เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่มีศักยภาพสูง ทีมนักวิจัยมุ่งมั่นพัฒนาสูตรและรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน

ในยุคที่ประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการอาหารก็เพิ่มตามไปด้วย แต่พื้นที่เพาะปลูกกลับมีจำกัด เกษตรกรจึงต้องหาวิธีเพิ่มผลผลิตบนพื้นที่ที่มีอยู่

โปรตีนเปปไทด์ กำลังกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ โปรตีนเปปไทด์คืออะไร? ทำงานอย่างไร? และมีประโยชน์อย่างไร? มาหาคำตอบกัน

โปรตีนเปปไทด์คืออะไร?

โปรตีนเปปไทด์คือ โมเลกุลขนาดเล็กที่เกิดจากการย่อยสลายโปรตีน ประกอบด้วยกรดอะมิโน 2-50 ตัว เรียงลำดับเฉพาะเจาะจง เปปไทด์แต่ละชนิดมีหน้าที่และประสิทธิภาพแตกต่างกัน

โปรตีนเปปไทด์ทำงานอย่างไร?

เปปไทด์ทำงานผ่านกลไกต่างๆ ดังนี้

 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช: เปปไทด์บางชนิดกระตุ้นการแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโตของลำต้น ใบ ราก ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น
 • เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร: เปปไทด์ช่วยให้พืชดูดซึมน้ำและสารอาหารจากดินได้ดีขึ้น
 • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน: เปปไทด์บางชนิดกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของพืช ช่วยให้พืชต้านทานโรคพืช ประเภทเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ได้ดีขึ้น
 • ลดความเครียดจากสภาพแวดล้อม: เปปไทด์บางชนิดช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศแปรปรวน ภัยแล้ง อุณหภูมิสูง

ประโยชน์ของโปรตีนเปปไทด์

 • เพิ่มผลผลิต: เปปไทด์ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น เพิ่มจำนวนผล ดอก ใบ ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • ลดต้นทุน: เปปไทด์ช่วยลดการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และน้ำ ช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนการผลิต
 • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม: เปปไทด์เป็นสารธรรมชาติ ย่อยสลายได้ ไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในดินและน้ำ

การใช้โปรตีนเปปไทด์ในเกษตร

 • เปปไทด์กระตุ้นการเจริญเติบโต: ใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้า เพิ่มจำนวนใบ ลำต้น
 • เปปไทด์เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร: ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมปุ๋ย ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารครบถ้วน
 • เปปไทด์เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน: ใช้เพื่อป้องกันโรคพืช เพิ่มความต้านทานต่อ
 • เปปไทด์ลดความเครียดจากสภาพแวดล้อม: ใช้เพื่อช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศแปรปรวน

โปรตีนเปปไทด์ กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในวงการเกษตร เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ ที่ต้องการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อม

โปรตีนเปปไทด์ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าจับตามอง มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวงการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืน

เปปไทด์มีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร?

งานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าเปปไทด์มีประโยชน์ต่อพืช ดังนี้

 • ส่งเสริมการเจริญเติบโต: เปปไทด์บางชนิดกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ และดอก
 • เพิ่มผลผลิต: เปปไทด์บางชนิดช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช เช่น ข้าว ถั่วเหลือง และมะเขือเทศ
 • เพิ่มความต้านทานต่อโรค: เปปไทด์บางชนิดกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของพืช ช่วยให้พืชต้านทานต่อโรคที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส
 • เพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: เปปไทด์บางชนิดช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น อุณหภูมิสูง ภัยแล้ง และดินเค็ม

กลไกการออกฤทธิ์ของเปปไทด์ในพืช เปปไทด์ออกฤทธิ์ในพืชหลายกลไก เช่น

 • กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์: เปปไทด์บางชนิดกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การพัฒนา และระบบภูมิคุ้มกันของพืช
 • ส่งสัญญาณภายในเซลล์: เปปไทด์บางชนิดส่งสัญญาณภายในเซลล์ ควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ของพืช
 • กระตุ้นการดูดซึมธาตุอาหาร: เปปไทด์บางชนิดกระตุ้นการดูดซึมธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

การใช้เปปไทด์ในพืช

เปปไทด์สามารถใช้กับพืชได้หลายวิธี เช่น

 • ฉีดพ่นทางใบ: เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว
 • รดลงดิน: เปปไทด์จะค่อย ๆ ดูดซึมโดยรากพืช
 • ผสมกับเมล็ดพันธุ์: เปปไทด์จะช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ด

การใช้เปปไทด์ในพืช

 • การใช้เปปไทด์จากถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว: งานวิจัยในประเทศไทยพบว่าเปปไทด์จากถั่วเหลืองสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ 10-20%
 • การใช้เปปไทด์จากสาหร่ายทะเลเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคในมะเขือเทศ: งานวิจัยในต่างประเทศพบว่าเปปไทด์จากสาหร่ายทะเลสามารถช่วยให้มะเขือเทศต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาล

สรุป

เปปไทด์มีศักยภาพในการใช้เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มความต้านทานต่อโรคในพืช อย่างไรก็ดี ยังมีงานวิจัยอีกมากที่ต้องทำเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของเปปไทด์ในพืช

ใส่ความเห็น