nawa : ทางเลือกใหม่สู่เกษตรปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย

จากประสบการณ์ของเภสัชกรแผนโบราณที่คลุกคลีอยู่กับชาวบ้านผู้ป่วย เราได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอาหารการกิน การดำเนินชีวิต และความเจ็บป่วย หลายครั้งที่พบว่า สาเหตุหลักของการเจ็บป่วยมาจากสารพิษ สารเคมี ยาฆ่าแมลง ที่ปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัย เราจึงริเริ่มพัฒนา “NAWA โปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช” นวัตกรรมใหม่ของการเพาะปลูกที่เน้นความปลอดภัยและได้ผล nawa เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ และศาสตร์แห่งธรรมชาติ เข้าไว้ด้วยกัน

เป้าหมายหลักของ NAWA โปรตีนเปปไทด์ :

 • ส่งเสริมให้เกษตรกรมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี
 • ผลิตอาหารปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
 • สร้างระบบเกษตรที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ NAWA โปรตีนเปปไทด์

 • ปลอดภัย: NAWA โปรตีนเปปไทด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมี สารพิษ และยาฆ่าแมลง 100% ช่วยให้เกษตรกรปลอดภัยจากการสัมผัสสารอันตราย และผู้บริโภคปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในอาหาร
 • ได้ผล: NAWA โปรตีนเปปไทด์ ประกอบด้วยสารอินทรีย์ ที่สกัดจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง เพิ่มผลผลิต และต้านทานโรค
 • ใช้งานง่าย: NAWA โปรตีนเปปไทด์ ใช้งานง่าย สะดวก และประหยัด สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด โดยไม่ต้องผสมสารเคมีเพิ่มเติม
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: NAWA โปรตีนเปปไทด์ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่สร้างมลพิษต่อดิน น้ำ และอากาศ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ NAWA โปรตีนเปปไทด์

 • เกษตรกรมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี
 • ผู้บริโภคมีอาหารปลอดภัย ปราศจากสารพิษ
 • พืชเจริญเติบโตดี เพิ่มผลผลิต และต้านทานโรค
 • สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดมลพิษ

สารออร์แกนิคโซลูชั่น NAWA โปรตีนเปปไทด์ ขับเคลื่อนพลังธรรมชาติสู่การเกษตรยั่งยืน

NAWA ย่อมาจาก Natural Accelerator for Wellness and Advancement of plants เป็นโปรตีนเปปไทด์ชนิดพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ผลิตจากกรรมวิธีการหมักบ่มธัญพืชประเภทถั่ว อ้อย และสมุนไพรธรรมชาติ นานข้ามปี จนได้โปรตีนเปปไทด์เข้มข้น เปี่ยมคุณภาพ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ NAWA โปรตีนเปปไทด์:

 • ปลอดภัย: ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
 • มีประสิทธิภาพ: ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิต เร่งการออกดอก ออกผล
 • ยั่งยืน: ช่วยให้พืชต้านทานโรค แมลง และสภาพอากาศแปรปรวน
 • ใช้งานง่าย: เพียงผสมน้ำง่าย ๆ สะดวกต่อการใช้งาน

NAWA โปรตีนเปปไทด์ เหมาะสำหรับ:

 • พืชผักทุกชนิด
 • ไม้ผล
 • ไม้ดอก
 • สนามหญ้า
 • พืชไร่

NAWA โปรตีนเปปไทด์ มีหลายสูตรให้เลือกใช้ เหมาะกับพืชแต่ละชนิดและความต้องการที่แตกต่างกัน

ผลิตภัณฑ์ของเรา: พลังธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

1. วันเดอร์ฟูล วัคซีนพืช: ปกป้องพืชจากโรค caused by ไวรัส รา แบคทีเรีย ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

 • ป้องกันโรคพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

2. วินโกรท ลมเบ่งพืช: ช่วยผสมเกษร กระตุ้นการติดดอกออกผล

 • เพิ่มผลผลิต
 • ดอกใหญ่ สวยงาม
 • ผลโต สมบูรณ์

3. เอแพล้น กระตุ้นการลงหัว:

 • ช่วยให้พืชหัวมีขนาดใหญ่ ยาว เพิ่มน้ำหนัก
 • เปลี่ยนโครงสร้างของรากให้เป็นหัว
 • เหมาะสำหรับพืชหัว

4. บิ๊กไซส์ ขยายเซลล์พืช:

 • เพิ่มขนาดของพืชหัว
 • เพิ่มน้ำหนัก
 • เหมาะสำหรับพืชหัว

5. สารควบคุมแมลงศัตรูพืช:

 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
 • กำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ป้องกันความเสียหายจากแมลง

ผลิตภัณฑ์ของเรา:

 • ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
 • มีประสิทธิภาพสูง
 • ใช้งานง่าย

วิธีใช้ NAWA โปรตีนเปปไทด์:

 • ผสม NAWA โปรตีนเปปไทด์ กับน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุบนฉลาก
 • รดลงดิน หรือ ฉีดพ่นบนใบ
 • ใช้เป็นประจำ 7-10 วัน

NAWA โปรตีนเปปไทด์ โซลูชั่นใหม่เพื่อการเกษตรยั่งยืน ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

NAWA โปรตีนเปปไทด์ นวัตกรรมใหม่เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มุ่งเน้นความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์จากการใช้งานจริง:

 • เกษตรกรรายหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ ใช้ NAWA โปรตีนเปปไทด์ กับสวนผักของเขา ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผักเจริญเติบโตดี ใบใหญ่ สีเขียวสดใส ผลผลิตเพิ่มขึ้น และไม่มีแมลงมารบกวน
 • ครอบครัวหนึ่งในกรุงเทพฯ ซื้อผักที่ปลูกด้วย NAWA โปรตีนเปปไทด์ มาบริโภค ผลลัพธ์ที่ได้คือ สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยจากการทานผัก

NAWA ผลิตภัณฑ์โปรตีนเปปไทด์สูตรพิเศษ พัฒนาขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ผ่านกรรมวิธีการหมักบ่มนานข้ามปี จนได้โปรตีนเปปไทด์เข้มข้น เปี่ยมคุณภาพ ช่วยให้พืชของคุณเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

NAWA เหมาะสำหรับ:

 • เกษตรกร: เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช ลดต้นทุนการผลิต
 • สวน: บำรุงต้นไม้ให้สวยงาม แข็งแรง ทนทานต่อโรค
 • ผู้รักต้นไม้: ดูแลต้นไม้ให้งอกงามอย่างมีสุขภาพดี

คุณสมบัติเด่นของ NAWA:

 • ปลอดภัย: ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
 • มีประสิทธิภาพ: ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง เพิ่มผลผลิต
 • ยั่งยืน: ช่วยให้พืชต้านทานโรค แมลง และสภาพอากาศแปรปรวน
 • ใช้งานง่าย: ละลายน้ำง่าย สะดวกต่อการใช้งาน

NAWA มีหลายสูตรให้เลือกใช้ เหมาะกับพืชแต่ละชนิดและความต้องการที่แตกต่างกัน

วิธีใช้ NAWA:

 • ละลาย NAWA กับน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุบนฉลาก
 • รดลงดิน หรือ ฉีดพ่นบนใบ
 • ใช้เป็นประจำ 7-10 วัน

NAWA : ทางเลือกใหม่เพื่อการเกษตรยั่งยืน

nawa: ทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรและผู้บริโภคที่ต้องการอาหารปลอดภัย สุขภาพดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ใส่ความเห็น