นวัตกรรมใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันเดอร์ฟูลโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช

นวัตกรรมใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่…

Continue Readingนวัตกรรมใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันเดอร์ฟูลโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช

เพิ่มผลผลิตพืชด้วย วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช

เกษตรกรยุคใหม่ต่างมุ่งหาวิธีเพ…

Continue Readingเพิ่มผลผลิตพืชด้วย วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช

โปรตีนเปปไทด์ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพาะปลูกที่ยั่งยืน

การเกษตรสมัยใหม่เผชิญกับความท้…

Continue Readingโปรตีนเปปไทด์ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพาะปลูกที่ยั่งยืน

กว่าจะมาเป็น วันเดอร์ฟูลโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช สูตรป้องกันเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส

ย้อนกลับไปเมื่อหลายปี เกษตรกรไ…

Continue Readingกว่าจะมาเป็น วันเดอร์ฟูลโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช สูตรป้องกันเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส