ลดราคา!

10.โปร-มาร์โปรตีนอะมิโน วิตามิน เป็นสารเร่งการเติบโตของข้าว-ข้าวโพด ✰✰✰✰✰

(12 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

355.00฿

ประโยชน์ของสินค้า

โปร-มาร์โปรตีนอะมิโน วิตามิน เป็นสารเร่งการเติบโตของข้าว-ข้าวโพด มีคุณสมบัติช่วยบำรุงต้นข้าวและข้าวโพดให้แข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี ต้านทานโรคและแมลง ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น ดังนี้

 • เพิ่มการเจริญเติบโตของต้นข้าวและข้าวโพด
 • เสริมสร้างรากและลำต้นให้แข็งแรง
 • เพิ่มความสามารถในการสังเคราะห์แสง
 • ต้านทานโรคและแมลง
 • ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

UPC: Pro-Mar Protein Amino

Brand: nawa

โปร-มาร์โปรตีนอะมิโน วิตามิน เป็นสารเร่งการเติบโตของข้าว-ข้าวโพด ผลิตโดยบริษัท โปร-มาร์ จำกัด ประกอบด้วยโปรตีน อะมิโน และวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าว-ข้าวโพด ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต

โปร-มาร์ อะมิโนโปรตีนผสมสาหร่ายทะเล เป็นสารเร่งการเติบโตของข้าว-ข้าวโพด ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ต้นข้าว-ข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดี สร้างน้ำนม เร่งแป้ง เพิ่มน้ำหนัก ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพสูง คุ้มค่ากับการลงทุน

ส่วนประกอบ

 • โปรตีนจากถั่วเหลือง เป็นแหล่งของกรดอะมิโนจำเป็นต่อพืช
 • อะมิโนโมโนฟอสเฟต และสาหร่ายทะเล ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น
 • วิตามินบี 1, บี 2, บี 3, บี 6, บี 12, ซี และอี ช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง

ประโยชน์

 • ช่วยเพิ่มผลผลิตของข้าว-ข้าวโพด
 • ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
 • ช่วยป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช
 • ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน

โปร-มาร์ อะมิโนโปรตีนผสมสาหร่ายทะเล เป็นสารเร่งการเติบโตของข้าว-ข้าวโพด ที่ประกอบด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ อะมิโนโปรตีน สาหร่ายทะเล ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม

อะมิโนโปรตีน เป็นสารอาหารที่จำเป็นในการสร้างโปรตีน โปรตีนเป็นองค์ประกอบสำคัญของพืช ทำหน้าที่โครงสร้าง ควบคุมการทำงานของเซลล์ และให้พลังงาน

สาหร่ายทะเล เป็นแหล่งของสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม เช่น ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส โบรอน โมลิบดีนัม และซีลีเนียม

ธาตุอาหารหลัก จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ได้แก่ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

ธาตุไนโตรเจน ช่วยให้พืชเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ

ธาตุฟอสฟอรัส ช่วยให้พืชเจริญเติบโตทางระบบรากและดอก

ธาตุโพแทสเซียม ช่วยให้พืชมีความทนทานต่อโรคและแมลง

ธาตุอาหารรอง จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช แต่ใช้ในปริมาณน้อยกว่าธาตุอาหารหลัก ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส โบรอน โมลิบดีนัม และซีลีเนียม

แคลเซียม ช่วยให้พืชแข็งแรง ไม่เปราะหักง่าย

แมกนีเซียม ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี

เหล็ก ช่วยให้พืชสร้างคลอโรฟิลล์ได้ดี

สังกะสี ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี ต้านทานโรคและแมลง

ทองแดง ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี ต้านทานโรคและแมลง

แมงกานีส ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี ต้านทานโรคและแมลง

โบรอน ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารอื่น ๆ ได้ดีขึ้น

โมลิบดีนัม ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี ต้านทานโรคและแมลง

ซีลีเนียม ช่วยให้พืชต้านทานโรคและแมลง

ธาตุอาหารเสริม จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช แต่ใช้ในปริมาณน้อย ได้แก่ ไอโอดีน โคบอลต์ ฟลูออรีน คลอรีน และซิลิคอน

ไอโอดีน ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี

โคบอลต์ ช่วยให้พืชสร้างวิตามินบี12 ได้

ฟลูออรีน ช่วยให้พืชทนทานต่อโรคและแมลง

คลอรีน ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี

ซิลิคอน ช่วยให้พืชแข็งแรง ไม่เปราะหักง่าย

โปร-มาร์ อะมิโนโปรตีนผสมสาหร่ายทะเล มีคุณสมบัติดังนี้

 • ช่วยให้ต้นข้าว-ข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดี
 • สร้างน้ำนม เร่งแป้ง เพิ่มน้ำหนัก
 • ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูง
 • คุ้มค่ากับการลงทุน

วิธีใช้:

โปร-มาร์ อะมิโนโปรตีนผสมสาหร่ายทะเล สามารถใช้ได้ทั้งทางดินและทางใบ

ทางดิน: ผสมโปร-มาร์ อะมิโนโปรตีนผสมสาหร่ายทะเล อัตรา 20-25กิโลกรัมต่อไร่ กับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก แล้วหว่านหรือพรวนดินให้ทั่วแปลง

ทางใบ: ผสมโปร-มาร์ อะมิโนโปรตีนผสมสาหร่ายทะเล อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร แล้วพ่นให้ทั่วต้นพืช ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

ข้อควรระวัง:

 • ไม่ควรใช้โปร-มาร์ อะมิโนโปรตีนผสมสาหร่ายทะเล กับพืชที่เป็นโรคหรือแมลงทำลาย
 • ไม่ควรใช้โปร-มาร์ อะมิโนโปรตีนผสมสาหร่ายทะเล กับพืชที่เพิ่งย้ายปลูก

การเก็บรักษา

 • เก็บในที่แห้งและเย็น
 • ปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันความชื้น

โปร-มาร์เป็นสารเร่งการเติบโตของข้าว-ข้าวโพด ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง เรียกว่า แบคทีเรีย Bacillus subtilis สารเร่งนี้ประกอบด้วยสารอะมิโนโปรตีน ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าว-ข้าวโพด

ประโยชน์ของสินค้า
โปร-มาร์เป็นสารเร่งการเติบโตของข้าว-ข้าวโพดที่มีสารอะมิโนโปรตีน ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช สารอะมิโนโปรตีนนี้จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ และดอกของข้าว-ข้าวโพด ทำให้ข้าว-ข้าวโพดเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

10.โปร-มาร์โปรตีนอะมิโน วิตามิน เป็นสารเร่งการเติบโตของข้าว-ข้าวโพด ✰✰✰✰✰ จาก 12 รีวิว

 1. คุณบุญเชตุ ศรีวิชัย จังหวัดนครราชสีมา ปลูกข้าว

  “ผมปลูกข้าวมา 20 กว่าปีแล้ว ไม่เคยใช้สารเร่งการเติบโตมาก่อน เพราะกลัวว่าจะมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม แต่พอได้ลองใช้โปร-มาร์ รู้สึกประทับใจมาก ข้าวโตเร็ว ใบเขียว แข็งแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20% คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ”

 2. คุณกนกวรรณ ทองอ่อน จังหวัดสระบุรี ปลูกข้าว

  “ฉันปลูกข้าวมา 10 ปี ปีนี้ใช้โปร-มาร์เป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจมาก ข้าวโตเร็ว ใบเขียว แข็งแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้น 15% แนะนำว่าควรใช้ค่ะ”

 3. คุณบัวจันทร์ กาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกข้าวโพด

  “ฉันปลูกข้าวโพดมา 20 ปี ไม่เคยใช้สารเร่งการเติบโตมาก่อน เพราะกลัวว่าจะมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม แต่พอได้ลองใช้โปร-มาร์ รู้สึกประทับใจมาก ข้าวโพดโตเร็ว ต้นสูง ฝักใหญ่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 30% คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ”

 4. คุณนฤมล ทองอยู่ จังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกข้าวโพด

  “ฉันปลูกข้าวโพดมา 10 ปี ปีนี้ใช้โปร-มาร์เป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจมาก ข้าวโพดโตเร็ว ต้นสูง ฝักใหญ่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 25% แนะนำว่าควรใช้ค่ะ”

 5. คุณสมเกียรติ ทองแก้ว จังหวัดลพบุรี ปลูกข้าว-ข้าวโพด

  “ผมปลูกข้าวและข้าวโพดมา 20 ปี ปีนี้ใช้โปร-มาร์เป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจมาก ข้าวและข้าวโพดโตเร็ว ใบเขียว แข็งแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20% คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ”

 6. คุณกาญจนา ทองหลาง จังหวัดนครปฐม ปลูกข้าว-ข้าวโพด

  “ฉันปลูกข้าวและข้าวโพดมา 10 ปี ปีนี้ใช้โปร-มาร์เป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจมาก ข้าวและข้าวโพดโตเร็ว ใบเขียว แข็งแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้น 15% แนะนำว่าควรใช้ค่ะ”

 7. คุณมนตรี สีสุก จังหวัดอุทัยธานี ปลูกข้าว-ข้าวโพด

  “ผมปลูกข้าวและข้าวโพดมา 20 ปี ไม่เคยใช้สารเร่งการเติบโตมาก่อน เพราะกลัวว่าจะมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม แต่พอได้ลองใช้โปร-มาร์ รู้สึกประทับใจมาก ข้าวและข้าวโพดโตเร็ว ใบเขียว แข็งแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้น 25% คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ”

 8. คุณบุญนาค พหรมมินทร์ จังหวัดกำแพงเพชร ปลูกข้าว-ข้าวโพด

  “ผมปลูกข้าวและข้าวโพดมา 10 ปี ปีนี้ใช้โปร-มาร์เป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจมาก ข้าวและข้าวโพดโตเร็ว ใบเขียว แข็งแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20% แนะนำว่าควรใช้ครับ”

 9. คุณเอนก ทองเสมา จังหวัดชัยนาท ปลูกข้าว-ข้าวโพด

  “ผมปลูกข้าวและข้าวโพดมา 20 ปี ไม่เคยใช้สารเร่งการเติบโตมาก่อน เพราะกลัวว่าจะมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม แต่พอได้ลองใช้โปร-มาร์ รู้สึกประทับใจมาก ข้าวและข้าวโพดโตเร็ว ใบเขียว แข็งแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20% คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ”

 10. คุณนฤมล เกษมชัย จังหวัดนครราชสีมา ปลูกข้าว-ข้าวโพด

  “ฉันปลูกข้าวและข้าวโพดมา 10 ปี ปีนี้ใช้โปร-มาร์เป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจมาก ข้าวและข้าวโพดโตเร็ว ใบเขียว แข็งแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้น 15% แนะนำว่าควรใช้ค่ะ”

 11. คุณุอเทน สามยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลูกข้าว-ข้าวโพด

  “ผมปลูกข้าวและข้าวโพดมา 20 ปี ไม่เคยใช้สารเร่งการเติบโตมาก่อน เพราะกลัวว่าจะมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม แต่พอได้ลองใช้โปร-มาร์ รู้สึกประทับใจมาก ข้าวและข้าวโพดโตเร็ว ใบเขียว แข็งแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้น 25% คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ”

 12. คุณเกสร ทองเจริญ จ. กำแพงเพชร ปลูกข้าว

  “ฉันปลูกข้าวมาหลายปีแล้ว แต่ปีนี้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก น่าจะเพราะใช้โปร-มาร์โปรตีนอะมิโน วิตามิน รู้สึกว่าข้าวต้นใหญ่ ใบเขียว แข็งแรง โรคแมลงไม่ค่อยระบาด”

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *