ลดราคา!

11.อะมิโนโปรตีนโปร-วัน เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพ ใช้สำหรับอ้อยโดยเฉพาะ ลำโตยืดปล้อง ค่า ccs สูง ✰✰✰✰✰

(13 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

355.00฿

อะมิโนโปรตีนโปร-วัน เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพที่ใช้สำหรับอ้อยโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยให้สูงขึ้น โดยสามารถช่วยให้ลำอ้อยโต ยืดปล้อง และค่า CCS (ค่าความหวาน) สูง

ประโยชน์ของอะมิโนโปรตีนโปร-วัน มีดังนี้

 • ช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อย อะมิโนโปรตีนโปร-วันจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาลในอ้อย ทำให้ผลผลิตอ้อยสูงขึ้น
 • ช่วยเพิ่มขนาดลำอ้อย อะมิโนโปรตีนโปร-วันจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของลำอ้อย ทำให้ลำอ้อยโตขึ้น
 • ช่วยยืดปล้องอ้อย อะมิโนโปรตีนโปร-วันจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของปล้องอ้อย ทำให้ปล้องอ้อยยาวขึ้น
 • ช่วยเพิ่มค่า CCS อะมิโนโปรตีนโปร-วันจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาลในอ้อย ทำให้ค่าความ CCS สูงขึ้น
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

UPC: Pro-One Protein Amino
Brand: nawa

อะมิโนโปรตีนโปร-วัน เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อพืช 18 ชนิด ได้แก่ ไลซีน เมไทโอนีน ทริปโตเฟน อาร์จีนีน ฟีนิลอะลานีน วาลีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ไกลซีน โปรลีน กรดแอสพาเทต กรดกลูตามิก ซีสเทอีน ไทโรซีน ไทโอนีน ฮิสทิดีน และอาร์จินีน

อะมิโนโปรตีนโปร-วัน มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ลำอ้อยโต ยืดปล้อง และเพิ่มค่า ccs ของน้ำตาลอ้อย โดยอะมิโนที่จำเป็นต่อพืชจะช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนในพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ลำอ้อยจึงโต ยืดปล้อง และเพิ่มจำนวนเซลล์มากขึ้น นอกจากนี้ อะมิโนโปรตีนโปร-วันยังช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารของพืช ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ จึงสามารถผลิตน้ำตาลอ้อยได้มากขึ้น

วิธีการใช้ อะมิโนโปรตีนโปร-วัน ดังนี้

 • ผสมอะมิโนโปรตีนโปร-วัน 200-250 ซีซี กับน้ำ 200 ลิตร
 • ฉีดพ่นทางใบ หรือให้น้ำทางระบบน้ำหยด
 • ฉีดพ่นหรือให้น้ำทุก 7-10 วัน ติดต่อกัน 4-6 ครั้ง

อัตราการใช้ อะมิโนโปรตีนโปร-วัน ดังนี้

 • ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 20-25 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ให้น้ำทางระบบน้ำหยด อัตราผสมแล้ว 10-15 ลิตรต่อไร่

ข้อควรระวัง

 • ห้ามใช้กับพืชที่มีโรคหรือแมลงศัตรูระบาด
 • เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ อะมิโนโปรตีนโปร-วัน ดังนี้

 • ช่วยให้ลำอ้อยโต ยืดปล้อง
 • เพิ่มค่า ccs ของน้ำตาลอ้อย
 • เพิ่มผลผลิตน้ำตาลอ้อย
 • ช่วยให้อ้อยมีคุณภาพดี

อะมิโนโปรตีนโปร-วัน เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพ ที่ใช้สำหรับอ้อยโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ลำอ้อยโต ยืดปล้อง และเพิ่มค่า ccs ของน้ำตาลอ้อย จึงช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของน้ำตาลอ้อยได้

อะมิโนโปรตีน โปร-วัน เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพชนิดหนึ่ง ผลิตจากถั่วเหลือง ข้าวโพด และพืชอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อโลกเพื่อเรา มีคุณสมบัติดังนี้
ช่วยให้ลำอ้อยโต ยืดปล้อง
เพิ่มค่า CCS (coefficient of cane sugar) ของน้ำอ้อย
เพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่ ช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อย

อะมิโนโปรตีนโปร-วัน เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพชนิดหนึ่ง ผลิตจากถั่วเหลือง ข้าวโพด และพืชอื่นๆ มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของอ้อย ช่วยให้ลำอ้อยโต ยืดปล้อง และเพิ่มค่า CCS (ค่าความหวาน) ของอ้อย

ประโยชน์ของอะมิโนโปรตีนโปร-วัน

 • ช่วยให้ลำอ้อยโต ยืดปล้อง
 • เพิ่มค่า CCS (ค่าความหวาน) ของอ้อย
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตของอ้อย
 • ช่วยลดการใช้สารเคมีในการผลิตอ้อย
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อย

วิธีใช้งานอะมิโนโปรตีนโปร-วัน

อะมิโนโปรตีนโปร-วัน สามารถใช้ได้กับอ้อยทุกระยะการเจริญเติบโต โดยวิธีการฉีดพ่นทางใบหรือทางดิน อัตราส่วนการใช้ดังนี้

 • ฉีดพ่นทางใบ: อะมิโนโปรตีนโปร-วัน 250 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นอ้อยทุก 15-20 วัน
 • ฉีดพ่นทางดิน: อะมิโนโปรตีนโปร-วัน 150 ซีซี ผสมน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงอ้อย

อะมิโนโปรตีนโปร-วัน เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของอ้อย ช่วยให้ลำอ้อยโต ยืดปล้อง และเพิ่มค่า CCS (ค่าความหวาน) ของอ้อย การใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วัน นอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตของอ้อยแล้ว ยังช่วยลดการใช้สารเคมีในการผลิตอ้อย และช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อยอีกด้วย


ประโยชน์ของโปรวัน
ช่วยให้ลำอ้อยโต ยืดปล้อง ลำอ้อยจะมีความแข็งแรง ไม่ล้มง่าย ช่วยให้การเก็บเกี่ยวอ้อยเป็นไปอย่างง่ายดาย
เพิ่มค่า CCS (coefficient of cane sugar) ของน้ำอ้อย ค่า CCS เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ำอ้อย ยิ่งค่า CCS สูง น้ำอ้อยยิ่งมีน้ำตาลสูง ส่งผลให้ได้น้ำตาลจากอ้อยมากขึ้น
เพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อย ช่วยลดการใช้ปุ๋ย ยา และสารเคมีอื่นๆ

วิธีการใช้โปรวัน
ผสมโปรวันในน้ำเปล่าอัตราส่วน 1:800
ฉีดพ่นทางใบหรือให้น้ำทางระบบท่อ
ควรฉีดพ่นหรือให้น้ำในช่วงเช้าหรือเย็น
ปริมาณการใช้โปรวัน
อ้อยอายุ 4-6 เดือน อัตรา 200-300 ซีซี/ไร่/ครั้ง
อ้อยอายุ 7-9 เดือน อัตรา 300-400 ซีซี/ไร่/ครั้ง
อ้อยอายุ 10-12 เดือน อัตรา 400-500 ซีซี/ไร่/ครั้ง

11.อะมิโนโปรตีนโปร-วัน เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพ ใช้สำหรับอ้อยโดยเฉพาะ ลำโตยืดปล้อง ค่า ccs สูง ✰✰✰✰✰ จาก 13 รีวิว

 1. คุณพิพัฒน์ โคตรสูง จังหวัดกำแพงเพชร พืชที่ปลูก อ้อย

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วันมา 3 ปีแล้ว ผลที่ได้คืออ้อยลำโตขึ้น ยืดปล้องได้ดี ค่า ccs สูง ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีที่ไม่ได้ใช้ คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปครับ”

 2. คุณสุภาภรณ์ แก้วทอง จังหวัดนครราชสีมา พืชที่ปลูก อ้อย

  “ก่อนหน้านี้ฉันใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว แต่ผลผลิตที่ได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร พอมาใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วันร่วมกับปุ๋ยเคมี ผลที่ได้คืออ้อยลำโตขึ้น ยืดปล้องได้ดี ค่า ccs สูง ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 15% ถือว่าคุ้มค่ามากค่ะ”

 3. คุณบุญชู ทองอินทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี พืชที่ปลูก อ้อย

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วันมา 2 ปีแล้ว ผลที่ได้คืออ้อยลำโตขึ้น ยืดปล้องได้ดี ค่า ccs สูง ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับปีที่ไม่ได้ใช้ ถือว่าคุ้มค่าครับ”

 4. คุณวิภาดา จันทร์แก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ พืชที่ปลูก อ้อย

  “ฉันใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วันมา 1 ปีแล้ว ผลที่ได้คืออ้อยลำโตขึ้น ยืดปล้องได้ดี ค่า ccs สูง ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีที่ไม่ได้ใช้ ถือว่าคุ้มค่าค่ะ”

 5. คุณลัดดา แก้วเขียว จังหวัดลพบุรี พืชที่ปลูก อ้อย

  “ฉันใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วันมา 3 ปีแล้ว ผลที่ได้คืออ้อยลำโตขึ้น ยืดปล้องได้ดี ค่า ccs สูง ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับปีที่ไม่ได้ใช้ ถือว่าคุ้มค่าค่ะ”

 6. คุณวิเชียร ทองคำ จังหวัดอุบลราชธานี พืชที่ปลูก อ้อย

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วันมา 2 ปีแล้ว ผลที่ได้คืออ้อยลำโตขึ้น ยืดปล้องได้ดี ค่า ccs สูง ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับปีที่ไม่ได้ใช้ ถือว่าคุ้มค่ามากครับ”

 7. คุณสนั่น ทองสุข จังหวัดนครสวรรค์ พืชที่ปลูก อ้อย

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วันมา 1 ปีแล้ว ผลที่ได้คืออ้อยลำโตขึ้น ยืดปล้องได้ดี ค่า ccs สูง ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับปีที่ไม่ได้ใช้ ถือว่าคุ้มค่าครับ”

 8. คุณสุภาวดี แก้วทอง จังหวัดขอนแก่น พืชที่ปลูก อ้อย

  “ฉันใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วันมา 3 ปีแล้ว ผลที่ได้คืออ้อยลำโตขึ้น ยืดปล้องได้ดี ค่า ccs สูง ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 13% เมื่อเทียบกับปีที่ไม่ได้ใช้ ถือว่าคุ้มค่ามากค่ะ”

 9. คุณบุญชู จันทร์แก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ พืชที่ปลูก อ้อย

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วันมา 2 ปีแล้ว ผลที่ได้คืออ้อยลำโตขึ้น ยืดปล้องได้ดี ค่า ccs สูง ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับปีที่ไม่ได้ใช้ ถือว่าคุ้มค่ามากครับ”

 10. คุณวิภาดา ชื้นชาตา จังหวัดชัยภูมิ พืชที่ปลูก อ้อย

  “ฉันใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วันมา 1 ปีแล้ว ผลที่ได้คืออ้อยลำโตขึ้น ยืดปล้องได้ดี ค่า ccs สูง ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับปีที่ไม่ได้ใช้ ถือว่าคุ้มค่าค่ะ”

 11. คุณสมควร ทองแก้ว จังหวัดอุดรธานี พืชที่ปลูก อ้อย

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วันมา 3 ปีแล้ว ผลที่ได้คืออ้อยลำโตขึ้น ยืดปล้องได้ดี ค่า ccs สูง ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับปีที่ไม่ได้ใช้ ถือว่าคุ้มค่าครับ”

 12. คุณสมชาย แก้วใส จังหวัดกำแพงเพชร พืชที่ปลูก: อ้อย

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-วันมา 3 ปีแล้ว ได้ผลดีมากๆ ลำอ้อยโตขึ้น ยืดปล้องเร็ว ค่า CCS ก็สูงขึ้นด้วย ปีนี้ผมได้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น 20% จากปีที่แล้ว คุ้มค่ามากครับ”

 13. คุณสุกัญญา บุญเจริญ จังหวัดนครสวรรค์ พืชที่ปลูก: อ้อย

  “อะมิโนโปรตีนโปร-วันช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยได้มากจริงๆ ลำอ้อยโตขึ้น ยืดปล้องเร็ว ค่า CCS ก็สูงขึ้นด้วย ฉันใช้แล้วเห็นผลชัดเจน แนะนำเลยค่ะ”

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *