เพิ่มผลผลิตพืชด้วย วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช

เกษตรกรยุคใหม่ต่างมุ่งหาวิธีเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน หนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมคือการใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช เป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร

วินโกรทโปรตีนเปปไทด์คืออะไร

วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชที่ผลิตจากโปรตีนเปปไทด์จากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพสูงในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ และดอก ช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น เพิ่มผลผลิต และต้านทานโรค

สูตรลมแบ่งพืช

วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการผสมเทียมพืช สูตรนี้ประกอบด้วยโปรตีนเปปไทด์ที่ผ่านกระบวนการพิเศษ ช่วยให้ผสมกับน้ำได้ง่าย ใช้ได้กับน้ำทุกประเภท และดูดซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว

วินโกรทโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช สูตรลมแบ่งพืช : ทางเลือกใหม่เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

วินโกรทโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช สูตรลมแบ่งพืช เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเร่งการติดดอกออกผล เพิ่มผลผลิต และเพิ่มขนาดของผลในพืชทุกชนิด ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยโปรตีนเปปไทด์ที่สกัดจากพืชธรรมชาติ ซึ่งพืชสามารถดูดซึมเข้าสู่ใบและลำต้นของพืชได้อย่างรวดเร็ว

กลไกการออกฤทธิ์

วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ทำงานโดยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชในหลายๆ ด้าน ดังนี้

 • กระตุ้นการแบ่งเซลล์: โปรตีนเปปไทด์จะกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืช ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น มีใบใหญ่ ลำต้นแข็งแรง
 • ส่งเสริมการสังเคราะห์แสง: โปรตีนเปปไทด์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของพืช ทำให้พืชสามารถผลิตอาหารได้มากขึ้น
 • เร่งการติดดอกออกผล: โปรตีนเปปไทด์จะกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนพืชที่เกี่ยวข้องกับการออกดอก ทำให้พืชออกดอกเร็วขึ้น ติดดอกดก และมีดอกสมบูรณ์
 • เพิ่มขนาดของผล: โปรตีนเปปไทด์ช่วยเพิ่มการสะสมของสารอาหารในผล ทำให้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น

ประโยชน์ของวินโกรทโปรตีนเปปไทด์

 • เร่งการติดดอกออกผล เพิ่มผลผลิต
 • เพิ่มขนาดของผล
 • ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น มีใบใหญ่ ลำต้นแข็งแรง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้

 • ผสมวินโกรทโปรตีนเปปไทด์ 4-6 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ฉีดพ่นให้ทั่วใบและลำต้นของพืช
 • ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

ข้อควรระวัง

ผลการทดสอบ

จากการทดสอบในพืชหลายชนิด พบว่าวินโกรทโปรตีนเปปไทด์สามารถช่วยเร่งการติดดอกออกผล เพิ่มผลผลิต และเพิ่มขนาดของผลได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างจากผลการทดสอบ ดังนี้

 • มะเขือเทศ: วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ช่วยให้มะเขือเทศออกดอกเร็วขึ้น 10 วัน เพิ่มผลผลิต 20% และเพิ่มขนาดของผล 15%
 • พริก: วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ช่วยให้พริกออกดอกเร็วขึ้น 7 วัน เพิ่มผลผลิต 15% และเพิ่มขนาดของผล 10%
 • ข้าวโพด: วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ช่วยให้ข้าวโพดออกฝักเร็วขึ้น 5 วัน เพิ่มจำนวนฝักต่อต้น 10% และเพิ่มขนาดของฝัก 8%

วินโกรทโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช สูตรลมแบ่งพืช เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งการติดดอกออกผล เพิ่มผลผลิต และเพิ่มขนาดของผลในพืชทุกชนิด ผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

ปุ๋ยเคมีเป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกรมาเป็นเวลานาน แต่การใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไป ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ วินโกรทโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช สูตรลมแบ่งพืช เป็นทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน

วินโกรทโปรตีนเปปไทด์คืออะไร?

วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ ประกอบด้วยกรดอะมิโน โมเลกุลขนาดเล็ก สามารถดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้ง่าย

สูตรลมแบ่งพืชคืออะไร?

สูตรลมแบ่งพืช เป็นเทคโนโลยีใหม่ ทำให้วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ กระจายตัวสม่ำเสมอ บนใบพืช และเข้าไปปลุกเร่งเร้าให้พืชเกิดความพร้อมในการติดดอก ออกผล

ประโยชน์ของวินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช

 • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ ช่วยให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง
 • เพิ่มผลผลิต วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ ช่วยให้พืช ออกดอก ออกผล มากขึ้น
 • เพิ่มความต้านทานต่อโรค วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ ช่วยให้พืช มีภูมิคุ้มกัน ต่อโรค แมลง ศัตรูพืช
 • ลดการใช้ปุ๋ยเคมี วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ ช่วยให้พืช ดูดซึมสารอาหาร จากดิน ได้ดีขึ้น
 • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ เป็นสารอินทรีย์ ย่อยสลาย ได้ง่าย

งานวิจัย หลายชิ้น แสดงให้เห็นว่า วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช มีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิต

 • งานวิจัย ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว 10%
 • งานวิจัย ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช ช่วยเพิ่มผลผลิตมะม่วง 20%

ข้อสรุป

วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช เป็นทางเลือกใหม่ ที่ยั่งยืน สำหรับเกษตรกร ช่วยให้พืช เจริญเติบโต แข็งแรง เพิ่มผลผลิต

ประโยชน์ของวินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช

 • เพิ่มผลผลิตพืช
 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ และดอก
 • ช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น
 • เพิ่มความต้านทานโรค
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์

เกษตรกรที่ใช้ วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช พบว่าพืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น ออกดอกออกผลมากขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีความต้านทานโรคดีขึ้น

สรุป

วินโกรทโปรตีนเปปไทด์ สูตรลมแบ่งพืช เป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ

 • ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของพืช สภาพดินฟ้าอากาศ และวิธีการใช้
 • ควรอ่านฉลากและคำแนะนำการใช้อย่างละเอียดก่อนใช้

ใส่ความเห็น