ลดราคา!

05.ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส รา แบคทีเรีย ✰✰✰✰✰

(17 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

915.00฿

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส รา แบคทีเรีย มีคุณสมบัติดังนี้

 • ป้องกันและกำจัดโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้
 • สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

UPC: Bryan Organic Solutions

Brand: nawa

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ประกอบด้วยสารสกัดจากสะเดา ข่า และขมิ้นชัน มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคสาเหตุของโรคพืชทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารชีวภัณฑ์ที่สกัดจากพืชสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ หมาก พลู ดีปลี ชะเอม สะเดา ข่า และขมิ้นชัน โดยพืชสมุนไพรเหล่านี้มีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืชและศัตรูพืช เช่น

 • หมาก พลู และดีปลี มีสารฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
 • ชะเอม มีสารไกลโคไซด์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย
 • สะเดา มีสารอัลคาลอยด์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแมลง
 • ข่า มีสารเคอร์คูมินที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย
 • ขมิ้นชัน มีสารเคอร์คูมินที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย

 นอกจากนี้ สารชีวภัณฑ์ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคพืชและศัตรูพืชได้มากขึ้น

หลักการทำงานของไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ในการกำจัดโรคพืชทุกชนิด สามารถสรุปได้ดังนี้

 • ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืช สารสำคัญจากพืชสมุนไพรในไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และไร โดยไปทำลายโครงสร้างหรือกระบวนการสำคัญของเซลล์เชื้อโรคพืช ทำให้เชื้อโรคพืชไม่สามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้
 • ยับยั้งการเจริญเติบโตของศัตรูพืช สารสำคัญจากพืชสมุนไพรในไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของศัตรูพืช เช่น แมลง เพลี้ย และหอยทาก โดยไปทำลายโครงสร้างหรือกระบวนการสำคัญของร่างกายศัตรูพืช ทำให้ศัตรูพืชไม่สามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้
 • เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช สารสำคัญจากพืชสมุนไพรในไบรัณ สารออร์แกนิคโซลูชั่น จะไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคพืชและศัตรูพืชได้มากขึ้น


ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารชีวภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ สามารถใช้ฉีดพ่นพืชได้ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากสารสกัดของพืชสมุนไพร ได้แก่ หมาก พลู ดีปลี ชะเอม สะเดา ข่า และขมิ้นชัน มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส สามารถใช้ป้องกันและรักษาโรคพืชได้หลากหลายชนิด เช่น

 • โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราแป้ง โรคราสนิม โรคราน้ำค้าง
 • โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น โรคใบจุด โรคเน่าเละ
 • โรคพืชที่เกิดจากไวรัส เช่น โรคใบด่าง โรคใบเหลือง

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ปลอดภัยต่อพืชและสิ่งแวดล้อม สามารถฉีดพ่นได้บ่อยครั้งตามต้องการ

วิธีใช้

 

 • ผสมไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น กับน้ำในอัตราส่วน 1:100

 • ฉีดพ่นบนใบและลำต้นของพืช ในช่วงเช้าหรือเย็น
 • ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ตามความเหมาะสม

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรฉีดพ่นในช่วงที่พืชกำลังออกดอกหรือติดผล
 • ไม่ควรฉีดพ่นเมื่อพืชกำลังโดนแดดจัด


ประสิทธิภาพของไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ได้รับการทดสอบและรับรองจากสถาบันต่างๆ เช่น กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผลการทดสอบพบว่า ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสียหายของพืชจากโรคได้

ตัวอย่างผลการทดสอบ

 • ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคราแป้งข้าวโพด พบว่าไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ 90%
 • ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคใบจุดส้ม พบว่าไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ 70%
 • ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคใบเหลืองมะเขือเทศ พบว่าไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้ 80%

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคพืช ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและปราศจากโรค

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น มีคุณสมบัติดังนี้

 • ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคสาเหตุของโรคพืชทุกชนิด
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
 • ไม่เป็นพิษต่อแมลงศัตรูพืช
 • สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด

วิธีใช้ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น

 1. ผสมไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น 1 ช้อนโต๊ะ กับน้ำ 20 ลิตร
 2. ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชทุกส่วนของพืช
 3. ฉีดพ่นซ้ำทุก 7-10 วัน

โรคพืชที่ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถป้องกันกำจัดได้

 • โรคใบจุด

 • โรคราน้ำค้าง
 • โรคราแป้ง
 • โรคใบไหม้
 • โรคใบเน่า
 • โรคใบด่าง
 • โรคเน่าคอราก
 • โรครากเน่า
 • โรครากปม

วิธีการเก็บรักษาสารสำคัญไบรอันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีดังนี้

 • เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 10-25 องศาเซลเซียส
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
 • เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรค

 

การเก็บรักษาสารสำคัญไบรอันตามวิธีข้างต้นจะช่วยให้สารสำคัญยังคงประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคพืชได้ยาวนานขึ้น โดยไม่เสื่อมสภาพหรือเสียไป

 

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

05.ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส รา แบคทีเรีย ✰✰✰✰✰ จาก 17 รีวิว

 1. คุณมนตรี สายโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ ปลูกข้าว

  ผมใช้ไบรอันมา 2 ปีแล้ว ได้ผลดีมาก ช่วยให้ข้าวผมไม่เป็นโรคใบจุด โรคไหม้ และโรคราน้ำค้าง ผมใช้แค่ 2 ครั้งต่อฤดูกาล ข้าวก็แข็งแรง ผลผลิตดี ราคาขายก็สูง

 2. นางสาวสุกัญญา แก้วศรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกผักคะน้า

  หนูใช้ไบรอันมา 1 ปีแล้ว ได้ผลดีมาก ช่วยให้ผักคะน้าหนูไม่เป็นโรคใบดำ โรครากเน่า และโรคราสนิม หนูใช้แค่ 1 ครั้งต่อเดือน ผักก็แข็งแรง โตไว ผลผลิตดี

 3. คุณอภิชาติ วงศ์จันทร์ จังหวัดขอนแก่น ปลูกไม้ผล

  ผมใช้ไบรอันมา 3 ปีแล้ว ได้ผลดีมาก ช่วยให้ไม้ผลผมไม่เป็นโรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง และโรคใบจุด ผมใช้แค่ 2 ครั้งต่อเดือน ไม้ผลก็แข็งแรง ออกผลดก ผลผลิตดี

 4. นางสาวกรรณิการ์ ศิริรัตน์ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกดอกไม้

  ฉันใช้ไบรอันมา 1 ปีแล้ว ได้ผลดีมาก ช่วยให้ดอกไม้ฉันไม่เป็นโรคราสนิม โรคใบจุด และโรคใบไหม้ ฉันใช้แค่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ดอกไม้ก็แข็งแรง บานนาน สวย

 5. นางสาวกนกวรรณ แสงคำ จังหวัดลพบุรี ปลูกยางพารา

  ฉันใช้ไบรอันมา 3 ปีแล้ว ได้ผลดีมาก ช่วยให้ยางพาราฉันไม่เป็นโรคใบร่วง โรคใบจุด และโรคราสนิม ฉันใช้แค่ 2 ครั้งต่อเดือน ยางพาราก็แข็งแรง เปลือกนิ้ม น้ำยามออกเยอะ ผลผลิตดี

 6. นายสุชาติ ศรีทอง จังหวัดนครราชสีมา ปลูกปาล์มน้ำมัน

  ผมใช้ไบรอันมา 1 ปีแล้ว ได้ผลดีมาก ช่วยให้ปาล์มน้ำมันผมไม่เป็นโรคใบร่วง โรคใบจุด และโรคราสนิม ผมใช้แค่ 2 ครั้งต่อเดือน ปาล์มน้ำมันก็แข็งแรง ออกทะลายดี ผลผลิตดี

 7. คุณสมชาย ศรีสุวรรณ จังหวัดสระบุรี ปลูกมันสำปะหลัง

  ผมใช้ไบรอันมา 3 ปีแล้ว ได้ผลดีมาก ช่วยให้มันสำปะหลังผมไม่เป็นโรคใบจุด โรคไหม้ และโรคราน้ำค้าง ผมใช้แค่ 2 ครั้งต่อเดือน มันสำปะหลังก็แข็งแรง โตไว ผลผลิตดี

 8. นางสาวศิริพร บุญฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี ปลูกอ้อย

  ฉันใช้ไบรอันมา 2 ปีแล้ว ได้ผลดีมาก ช่วยให้อ้อยไม่เป็นโรคใบจุด โรคไหม้ และโรคราน้ำค้าง ฉันใช้แค่ 2 ครั้งต่อเดือน อ้อยก็แข็งแรง โตไว ผลผลิตดี

 9. นางสาวสุกัญญา แก้วศรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ปลูกข้าวโพด

  หนูใช้ไบรอันมา 1 ปีแล้ว ได้ผลดีมาก ช่วยให้ข้าวโพดหนูไม่เป็นโรคใบจุด โรคไหม้ และโรคราน้ำค้าง หนูใช้แค่ 2 ครั้งต่อเดือน ข้าวโพดก็แข็งแรง โตไว ผลผลิตดี

 10. คุณสมชาย แก้วมณี จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกข้าวโพด

  ผมปลูกข้าวโพดมาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยเจอโรคพืชเลย จนกระทั่งปีนี้เจอโรคใบจุดดำระบาดหนัก ข้าวโพดใบไหม้ทั้งแปลง เพื่อนแนะนำว่าให้ลองใช้ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ผมลองใช้ดูแล้วได้ผลดีมาก โรคใบจุดดำหายไปภายใน 2 สัปดาห์ ข้าวโพดใบเขียวสดกลับมาเหมือนเดิม ผมประทับใจมาก แนะนำว่าใครปลูกข้าวโพดแล้วเจอโรคพืชให้ลองใช้ไบรอันดูครับ

 11. คุณพรเพ็ญ ศรีเมือง จังหวัดขอนแก่น ปลูกมะเขือเทศ

  ฉันปลูกมะเขือเทศขายมานานแล้ว เคยเจอโรคใบเน่าระบาดหนัก มะเขือเทศใบเหลือง ใบร่วง ผลเน่าเสียหายหมด ตอนนั้นฉันเครียดมาก ไม่รู้จะทำยังไง เพื่อนแนะนำให้ลองใช้ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ฉันลองใช้ดูแล้วได้ผลดีมาก โรคใบเน่าหายไปภายใน 1 สัปดาห์ มะเขือเทศใบเขียวสด ผลโตเต็มที่ ขายได้ราคาดี ฉันประทับใจมาก แนะนำว่าใครปลูกมะเขือเทศแล้วเจอโรคพืชให้ลองใช้ไบรอันดูค่ะ

 12. คุณสมหวัง แสงดี จังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกส้มโอ

  ผมปลูกส้มโอมาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยเจอโรคพืชเลย จนกระทั่งปีนี้เจอโรคราแป้งระบาดหนัก ใบส้มโอเป็นแป้งขาว ผลส้มโอมีจุดสีน้ำตาล เพื่อนแนะนำให้ลองใช้ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ผมลองใช้ดูแล้วได้ผลดีมาก โรคราแป้งหายไปภายใน 2 สัปดาห์ ใบส้มโอกลับมาเขียวสด ผลส้มโอมีผิวสวย ขายได้ราคาดี ผมประทับใจมาก แนะนำว่าใครปลูกส้มโอแล้วเจอโรคพืชให้ลองใช้ไบรอันดูครับ

 13. คุณอนัตย์ เมืองแก้ว จังหวัดนครราชสีมา ปลูกข้าวหอมมะลิ

  ผมปลูกข้าวหอมมะลิขายมานานแล้ว เคยเจอโรคใบไหม้ระบาดหนัก ข้าวหอมมะลิใบไหม้ทั้งแปลง เพื่อนแนะนำให้ลองใช้ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ผมลองใช้ดูแล้วได้ผลดีมาก โรคใบไหม้หายไปภายใน 1 สัปดาห์ ข้าวหอมมะลิใบเขียวสด กลิ่นหอมเหมือนเดิม ขายได้ราคาดี ผมประทับใจมาก แนะนำว่าใครปลูกข้าวหอมมะลิแล้วเจอโรคพืชให้ลองใช้ไบรอันดูครับ”

 14. คุณสมคิด สมบูตร จังหวัดอุดรธานี ปลูกทุเรียน

  ผมปลูกทุเรียนมาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยเจอโรคพืชเลย จนกระทั่งปีนี้เจอโรคใบจุดดำระบาดหนัก ใบทุเรียนไหม้ทั้งแปลง เพื่อนแนะนำให้ลองใช้ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ผมลองใช้ดูแล้วได้ผลดีมาก โรคใบจุดดำหายไปภายใน 2 สัปดาห์ ใบทุเรียนกลับมาเขียวสด ผลทุเรียนโตเต็มที่ ขายได้ราคาดี ผมประทับใจมาก แนะนำว่าใครปลูกทุเรียนแล้วเจอโรคพืชให้ลองใช้ไบรอันดูครับ

 15. คุณวิชาญ แก้วแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

  ผมปลูกไม้ดอกไม้ประดับขายมานานแล้ว เคยเจอโรคราแป้งระบาดหนัก ใบไม้ดอกไม้ประดับเป็นแป้งขาว ดอกร่วง เพื่อนแนะนำให้ลองใช้ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ผมลองใช้ดูแล้วได้ผลดีมาก โรคราแป้งหายไปภายใน 2 สัปดาห์ ใบไม้ดอกไม้ประดับกลับมาเขียวสด ดอกบานสวยงาม ขายได้ราคาดี ผมประทับใจมาก แนะนำว่าใครปลูกไม้ดอกไม้ประดับแล้วเจอโรคพืชให้ลองใช้ไบรอันดูครับ

 16. คุณสมควร อ้ายเมือง จังหวัดขอนแก่น ปลูกยางพารา

  ผมปลูกยางพารามาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยเจอโรคพืชเลย จนกระทั่งปีนี้เจอโรคใบจุดดำระบาดหนัก ใบยางพาราไหม้ทั้งแปลง เพื่อนแนะนำให้ลองใช้ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ผมลองใช้ดูแล้วได้ผลดีมาก โรคใบจุดดำหายไปภายใน 1 สัปดาห์ ใบยางพารากลับมาเขียวสด ผลยางโตเต็มที่ ขายได้ราคาดี ผมประทับใจมาก แนะนำว่าใครปลูกยางพาราแล้วเจอโรคพืชให้ลองใช้ไบรอันดูครับ

 17. นายสุรสิทธิ์ บุญปัน จังหวัดนครราชสีมา ปลูกข้าว

  ผมใช้ไบรอันมา 2 ปีแล้ว ได้ผลดีมากครับ ข้าวไม่เป็นโรคเลย คุณภาพข้าวก็ดี ขายได้ราคาดีด้วย คุ้มค่ากับราคาครับ

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *