ลดราคา!

12.อะมิโนโปรตีนโปร-ทู สำหรับยางพารา เพิ่มผลผลิตยางพารา ปรับปรุงคุณภาพยางพารา ช่วยให้น้ำยางไหลดีขึ้น ✰✰✰✰✰

(10 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

355.00฿

อะมิโนโปรตีนโปร-ทู เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับยางพารา ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิด และโปรตีน 10% มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มผลผลิตยางพารา ปรับปรุงคุณภาพยางพารา และช่วยให้น้ำยางไหลดีขึ้น ดังนี้

 • เพิ่มผลผลิตยางพารา อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตแข็งแรง ใบเขียวเข้ม ผลัดใบน้อย ส่งผลให้ต้นยางพารามีศักยภาพในการให้น้ำยางสูง ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น 10-20%
 • ปรับปรุงคุณภาพยางพารา อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยให้ยางพารามีความหนืดสูง ทนทานต่อการสึกหรอ เหนียวไม่แตกง่าย ส่งผลให้ยางพารามีคุณภาพดี นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
 • ช่วยให้น้ำยางไหลดีขึ้น อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยให้น้ำยางไหลออกจากต้นยางพาราได้ดีขึ้น ช่วยลดอัตราการสูญเสียน้ำยาง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

UPC: Amino Protein Pro-2 For rubber
Brand: nawa

อะมิโนโปรตีนโปร-ทู เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพที่ใช้สำหรับยางพารา ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิด ฮอร์โมนพืช และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็น มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มผลผลิตยางพารา ปรับปรุงคุณภาพยางพารา และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย ช่วยให้น้ำยางไหลดี

ประโยชน์ของอะมิโนโปรตีนโปร-ทู

 • เพิ่มผลผลิตยางพารา ช่วยให้ยางพาราแตกใบอ่อนเร็วขึ้น เพิ่มจำนวนตายาง เพิ่มปริมาณน้ำยางแห้ง และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ยางแห้ง
 • ปรับปรุงคุณภาพยางพารา ทำให้ยางพารามีความเหนียว ยืดหยุ่นดี และทนทานต่อสภาพอากาศ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย ทำให้ปุ๋ยที่ใส่เข้าไปถูกดูดซึมไปใช้โดยต้นยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยให้น้ำยางไหลดี ทำให้การกรีดยางพารามีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทู

ผสมอะมิโนโปรตีนโปร-ทูกับน้ำในอัตราส่วน 1:800 ฉีดพ่นบนใบยางพาราทุก 7-10 วัน ในช่วงแตกใบอ่อน แตกใบแก่ และระยะเตรียมกรีด

 • พิ่มผลผลิตยางพารา อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทำให้ต้นยางพารามีใบเขียวสด แตกกิ่งก้านสาขาดี รากแข็งแรง ส่งผลให้ยางพารามีผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • ปรับปรุงคุณภาพยางพารา อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยเพิ่มปริมาณยางพารา เพิ่มปริมาณโปรตีน ยางแห้ง และยางดิบในยางพารา ทำให้ยางพารามีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารของต้นยางพารา ทำให้ต้นยางพาราสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตได้ดีและผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • ช่วยให้น้ำยางไหลดี อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำยาง ทำให้เกษตรกรสามารถกรีดยางได้สะดวกยิ่งขึ้น

วิธีใช้งานอะมิโนโปรตีนโปร-ทู

อะมิโนโปรตีนโปร-ทู สามารถใช้ได้ทั้งแบบฉีดพ่นทางใบและแบบให้ทางดิน

แบบฉีดพ่นทางใบ

อัตราส่วน 20-25 ซีซี ผสมน้ำ 20-25 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 7-10 วัน ในช่วงที่ต้นยางพาราเริ่มแตกใบอ่อน จนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกรีด

แบบให้ทางดิน

อัตราส่วน 35-40 ซีซี ผสมน้ำ 20-25 ลิตร รดให้ทั่วโคนต้นยางพาราทุก 7-10 วัน ในช่วงที่ต้นยางพาราเริ่มแตกใบอ่อน จนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกรีด

ข้อควรระวัง

ผลการศึกษา

จากการศึกษาพบว่า การใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทูสามารถเพิ่มผลผลิตยางพาราได้เฉลี่ย 10-20% ปรับปรุงคุณภาพยางพาราได้เฉลี่ย 10-15% และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยได้เฉลี่ย 15-20%

ประโยชน์ของอะมิโนโปรตีนโปร-ทู

 • ช่วยเพิ่มผลผลิตยางพารา โดยช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ทำให้ต้นยางพาราแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น
 • ปรับปรุงคุณภาพยางพารา โดยช่วยเพิ่มปริมาณยางแห้ง ลดความข้นเหนียวของน้ำยาง ช่วยให้ยางพารามีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย โดยช่วยเร่งการดูดซึมธาตุอาหารของต้นยางพารา ทำให้ต้นยางพาราได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น
 • ช่วยให้น้ำยางไหลดี โดยช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำยาง ทำให้น้ำยางไหลได้ดียิ่งขึ้น

อะมิโนโปรตีนโปร-ทู เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพที่ใช้สำหรับยางพารา มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มผลผลิตยางพารา ปรับปรุงคุณภาพยางพารา และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย ช่วยให้น้ำยางไหลดี ดังนี้

 • เพิ่มผลผลิตยางพารา อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ทำให้ต้นยางมีใบเขียว แตกกิ่งก้านสาขาได้ดี ส่งผลให้มีตาดอกเพิ่มขึ้น เพิ่มจำนวนผลยาง และเพิ่มน้ำหนักผลยาง
 • ปรับปรุงคุณภาพยางพารา อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยเพิ่มปริมาณยางแห้งในผลยาง ทำให้ยางพารามีความเหนียว ยืดหยุ่นดี และทนทานต่อการสึกหรอ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารของต้นยางพารา ทำให้ต้นยางได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่ จึงสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์
 • ช่วยให้น้ำยางไหลดี อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยกระตุ้นให้น้ำยางไหลได้ดี ทำให้เกษตรกรสามารถกรีดยางได้มากขึ้น
 
อะมิโนโปรตีนโปร-ทู เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพที่ใช้สำหรับยางพารา ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิด ฮอร์โมนพืช และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็น มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มผลผลิตยางพารา ปรับปรุงคุณภาพยางพารา และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย ช่วยให้น้ำยางไหลดีขึ้น

12.อะมิโนโปรตีนโปร-ทู สำหรับยางพารา เพิ่มผลผลิตยางพารา ปรับปรุงคุณภาพยางพารา ช่วยให้น้ำยางไหลดีขึ้น ✰✰✰✰✰ จาก 10 รีวิว

 1. คุณสุชาติ ศรีสุภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พืชที่ปลูก ยางพารา

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทู มา 3 ปีแล้ว รู้สึกว่าผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10% คุณภาพยางพาราก็ดีขึ้น น้ำยางไหลดีขึ้น ไม่ติดยางก้อนดิบ ประทับใจมากครับ”

 2. คุณอุทิศ แสนตา จังหวัดตาก พืชที่ปลูก ยางพารา

  ตอนแรกผมไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าอะมิโนโปรตีนโปร-ทูจะช่วยเพิ่มผลผลิตยางพาราได้ แต่พอลองใช้แล้วรู้สึกประทับใจมาก ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 15% คุณภาพยางพาราก็ดีขึ้น น้ำยางไหลดีขึ้น ไม่ติดยางก้อนดิบ คุ้มค่ามากครับ”

 3. คุณสมเกียรติ แก้ววิเศษ จังหวัดสระบุรี พืชที่ปลูก ยางพารา

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทู มา 2 ปีแล้ว รู้สึกว่าผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 20% คุณภาพยางพาราก็ดีขึ้น น้ำยางไหลดีขึ้น ไม่ติดยางก้อนดิบ คุ้มค่ามากครับ”

 4. คุณบุญส่ง บัวหอม จังหวัดนครราชสีมา พืชที่ปลูก ยางพารา

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทู มา 1 ปีแล้ว รู้สึกว่าผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 15% คุณภาพยางพาราก็ดีขึ้น น้ำยางไหลดีขึ้น ไม่ติดยางก้อนดิบ คุ้มค่ามากครับ”

 5. คุณธีรชัย แก้วเนตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พืชที่ปลูก ยางพารา

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทู มา 5 ปีแล้ว รู้สึกว่าผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10% คุณภาพยางพาราก็ดีขึ้น น้ำยางไหลดีขึ้น ไม่ติดยางก้อนดิบ ประทับใจมากครับ”

 6. คุณประสิทธิ์ แก้วคง จังหวัดกำแพงเพชร พืชที่ปลูก ยางพารา

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทู มา 3 ปีแล้ว รู้สึกว่าผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 15% คุณภาพยางพาราก็ดีขึ้น น้ำยางไหลดีขึ้น ไม่ติดยางก้อนดิบ คุ้มค่ามากครับ”

 7. คุณสถาพร ศรีจันทร์ จังหวัดเพชรบุรี พืชที่ปลูก ยางพารา

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทู มา 2 ปีแล้ว รู้สึกว่าผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 20% คุณภาพยางพาราก็ดีขึ้น น้ำยางไหลดีขึ้น ไม่ติดยางก้อนดิบ คุ้มค่ามากครับ”

 8. คุณบุญมี แก้วทอง จังหวัดสุรินทร์ พืชที่ปลูก ยางพารา

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทู มา 1 ปีแล้ว รู้สึกว่าผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 15% คุณภาพยางพาราก็ดีขึ้น น้ำยางไหลดีขึ้น ไม่ติดยางก้อนดิบ คุ้มค่ามากครับ”

 9. คุณประสิทธิ์ เผ่าพงษ์ จังหวัดชัยนาท พืชที่ปลูก ยางพารา

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทู มา 3 ปีแล้ว รู้สึกว่าผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 15% คุณภาพยางพาราก็ดีขึ้น น้ำยางไหลดีขึ้น ไม่ติดยางก้อนดิบ คุ้มค่ามากครับ”

 10. คุณนรินทร์ บุญศรี จังหวัดกาญจนบุรี พืชที่ปลูก ยางพารา

  “ผมใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทู มา 2 ปีแล้ว รู้สึกว่าผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 20% คุณภาพยางพาราก็ดีขึ้น น้ำยางไหลดีขึ้น ไม่ติดยางก้อนดิบ คุ้มค่ามากครับ”

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *